ועדה רפואית בצבא

החמרת נכות מוכרת בהליכים מול משרד הביטחון

החמרת מצב משרד הביטחון

אדם, אשר הוכר כנכה על ידי משרד הביטחון, ונקבעה דרגת נכותו על ידי ועדה רפואית מחוזית/עליונה, רשאי על פי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), לפנות אל משרד הביטחון בבקשה כי הועדה הרפואית תקבע את דרגת נכותו מחדש.

בקשה זו תוגש, במידה וקיימת תלונה חדשה על מצב רפואי החמור מזה שנקבע לנכה, לצד מסמכים רפואיים התומכים בטענת ההחמרה. ניתן להגיש בקשה זו, לאחר חצי שנה לפחות ממועד קביעת דרגת נכותו.

בניגוד לתביעה שמוגשת לצורך קבלת הכרה כנכה, בקשה להכרה בהחמרת נכות מוכרת הינה הליך מהיר באופן יחסי. במסגרת בחינת הבקשה, לא תדון הועדה הרפואית בטענות על פגימות נוספות שאינן קשורות לאלו אשר כבר נדונו בתביעתו המקורית, אלא תבחן מחדש את חומרת נכותו המוכרת כיום.

חרף כך שבמסגרת בקשה זו, לא תבדוק הועדה פעם נוספת את הקשר הסיבתי בין שירותו הצבאי של הנכה לבין נכותו באופן כללי, כן תבדוק הועדה את הקשר הסיבתי בין הנכות המקורית בגינה הוכר כנכה, לבין ההחמרה עצמה.

במידה ותתרשם הועדה כי מקור ההחמרה הינו בפציעה/מחלה שאינם קשורים לשירותו הצבאי של הנכה, לא תתקבל תביעתו להחמרה, וזאת גם אם מצבו החמיר באופן אובייקטיבי במידה המצדיקה קביעת אחוזי נכות גבוהים מאלו שהותאמו לו.

חשוב להדגיש, כי בקשה זו ניתן לדחות גם על הסף, במידה ולא התרשם יושב ראש הועדה הרפואית כי מצבו של הנכה החמיר ממועד בדיקתו האחרונה בפני הועדה, או כי לא סופקו מסמכים רפואיים מתאימים כאמור.
במידה וההחמרה באה לידי ביטוי בפגימה חדשה אשר לא נדונה לפני, לא תוגש תביעה להחמרה, אלא לחלופין תוגש תביעה לנכות מוסבת. לפירוט נוסף אודות נכות מוסבת ניתן לקרוא כאן.

חשיבות הליווי המשפטי

כפי שצוין, הכרה בתביעה להחמרה, ואף עצם נכונות הועדה לדון בבקשה החדשה כלל, אינן מובנות מאליהן. ליווי משפטי, הן בהכנת ושליחת הבקשה, והן בדיון בוועדה עצמה, על ידי עורך דין בעל ניסיון הבקיא בתחום, עשוי להיות ההבדל בין קבלת הבקשה לדחייתה, ולהשגת מטרותיו של הנכה.

משרד עורכי דין צבאיים רכבי הראל ושות', עוסק מזה שנים רבות בליווי נכים בהליכים מול משרד הביטחון בוועדות הרפואיות השונות. לייעוץ והכוונה פנו אלינו.

כלי נגישות