כלא צבאי

מתקני הכלא הצבאי

בעבר, שני מתקני הכליאה המרכזיים היו כלא 6 בצפון וכלא 4 במרכז הארץ. כיום, ישנו מתקן כליאה צבאי אחד בלבד, אשר נמצא במתחם הבקריה המשפטית נווה צדק, הממוקם בשרון בסמוך לבסיס בית ליד. אל הקריה המשפטית רוכזו גם בתי הדין הצבאיים מכלל מחוזות השיפוט, ואלו החליפו את בתי הדין ומתקני הכליאה הקודמים. מדובר במתחם חדש שנפתח כבר בשנת 2021 כמתקן כליאה, ויכול לאכלס מעל 900 עצורים בו זמנית.

 בעבר, היו החיילים העצורים נדרשים לנסוע בבוקר מבסיס הכליאה לבית הדין הרלוונטי למחוז השיפוט אליו משתייכים, ושם היו מחכים עד לתום הדיונים, אז הייתה מגיעה הסעה שלקחה אותם חזרה לבסיס הכליאה. כיום, בית הדין הצבאי צמוד למתקן הכליאה, והחיילים מועברים בסמוך לדיון שמתקיים בעניינם לתאי מעצר בבית הדין עצמו, ובסיום הדיון מועברים חזרה לבסיס הכליאה לצורך המשך סדר היום.

סדר היום בכלא הצבאי

סדר היום בכלא הצבאי הינו סדר צבאי לכל דבר, הנתון להחלטת המפקדים בכלא, והחיילים הכלואים מחויבים להישמע לפקודות מפקדיהם. על פי רוב, סדר היום נפתח מוקדם מאוד, סביב השעה 5 וחצי. לחיילים דתיים ניתן זמן להתפלל ומשם מתחיל סדר היום. סדר היום עצמו כולל מסדרים, משימות משמעתיות ומשימות רס"ר שונות וכן פעולות חינוכיות. כמו כן, לחיילים יינתנו זמנים קצובים לארוחות לאורך היום. בשעות הערב לא יהיה לו"ז מוגדר והחיילים הכלואים ייהנו מחופש מסוים.

ביקורי משפחות

חיילים הכלואים בבתי הכלא הצבאיים זכאים לקבל ביקורים. חיילים בשירות סדיר זכאים לביקורים החל מהיום ה-8 למאסרם. חיילים נשואים וכן חיילי מילואים יהיו זכאים לביקורים החל מהיום השלישי למאסרם (כעבור 48 שעות מזמן שנכלאו). החייל יהא זכאי לביקורים נוספים אחת לשבועיים, למשך כחצי שעה ובנוכחות 4 מבקרים לכל היותר, לא כולל מבקרים שלא הגיעו לגיל 16. 

לעיתים, ביקור משפחות שנקבע עשוי להידחות הן משיקולים של בסיס הכליאה, והן לאור קיומו דיון בעניינו של החייל בבית הדין, או בדיקות רפואיות דחופות. על כן, יש לקחת בחשבון את מועדי הדיונים בבית הדין הצבאי ומופעים ידועים נוספים עת קובעים מועד לביקור. יש לציין כי פעמים רבות הדיונים בבתי הדין הצבאיים אינם מתקיימים בשעה שנקבעה באופן מדוייק, ולכן לשם הבטחת הביקור מומלץ לקחת מרווח ביטחון בין מועד הדיון שנקבע לבין הביקור, ואף לקבוע אותו ליום אחר.

בנוסף לביקורים הפיזיים, זכאי החייל לבצע שיחות לזמנים קצובים בכל יום. יודגש, כי זמנים אלו קצובים לשיחות עם בני משפחה, חברים וכו', ובנוסף אליהם זכאי החייל לשוחח עם עורך דינו. זכותו של החייל לייצוג משפטי גם אל מול הכלא ולא רק במעמד המשפט, הינה זכות בסיסית אותה לא ניתן לשלול מהחייל, ומתוך זכות זו נגזרת זכותו לשוחח עם עורך דינו, גם אם כבר ניצל באותו היום את הזמנים שניתנו לו לצורך שיחות טלפון פרטיות.

תהליך הקליטה

חיילים שנכלאו הם עדיין חיילים ועובדה זאת מתבטאת כבר ביום הקליטה עצמו. לאחר הפקדת חפציהם, החיילים יעברו בדיקות רפואיות, שיחה עם קב"ן ומפגש עם קצינת או מש"קית ת"ש במטרה לשבצו למקום הנכון בתוך הכלא. עם קביעת הפלוגה אליה ישובץ החייל, החייל יישלח לפקודה זו ויתחיל לרצות את עונשו.  חשוב להדגיש, כי החייל לא יעבור בהכרח במועד הקליטה את כלל הבדיקות הרפואיות והנפשיות להן זכאי, ומטרת בדיקות אלו אינה לבחון את כשירותו לשירות, אלא את כשירותו להיקלט למעצר. חשוב כי במהלך הקליטה, החייל יפרט את כלל הבעיות הרפואיות מהן סובל, כמו גם אילו תרופות קבועות הוא צורך, וזאת על מנת להבטיח כי ייבדק בהקדם על ידי מומחה רפואי רלוונטי. את התרופות, יש לספק לחייל ללא דיחוי לאחר קבלת אישור מגורם רפואי בכלא, ואלו יסופקו לרוב על חשבון הצבא, ולא בהכרח מתוך החפצים שהפקיד החייל במעמד הקליטה.

יש לקחת בחשבון, כי הליך הקליטה עשוי לקחת זמן רב, ומומלץ להיערך לכך בהתאם. על מנת למנוע אי הבנות שעשויות למנוע את הקליטה התקינה, מומלץ שלא להגיע בשעות גבוליות – מוקדם מאוד בבוקר או מאוחר בלילה. חשוב לזכור להביא חוגר (למי שיש) ותעודת זהות, בלעדיהם אסור לקלוט את החייל. 

בנוסף לאמור לעיל, במסגרת הקליטה ייערך לחייל ראיון. כאשר מדובר בחייל אשר הסגיר את עצמו לאחר שנעדר מהשירות, ראיון זה מקבל מעמד של חקירה לכל דבר, והאמור בו ישמש כנגד החייל במסגרת המשפט שיתנהל כנגדו בבית הדין הצבאי, או בדין משמעתי (בהתאם לחומרת העבירה). על כן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני צבא עוד בטרם החייל יסגיר את עצמו, וזאת על מנת להגן על זכויותיו בצורה הטובה ביותר.

 זכויות נוספות

זכויות דתיות – אסיר דתי יהא זכאי לשמור על אמונתו ודתו בתוך הכלא. תינתן לאסיר אפשרות לשמור שבת כהלכתה, להשתתף בתפילות ולקיים אורח חיים דתי על כל הכרוך בכך. בכלא ישרת רב צבאי עימו החייל יוכל לשוחח ולהיוועץ במקרי הצורך. יודגש כי תאי הכליאה הינם מופרדים, וככלל לא ישהו חייל וחיילת באותו תא.

כסף לשק"ם – כל חייל במאסר יקבל מספר שקלים מידי יום לרכישות בשק"ם של מתקן הכליאה. מדובר בזכות קנויה של החיילים שלא ניתן לשלול מהם באופן שרירותי. בשק"ם, החיילים יוכלו לרכוש מזון, שתייה, סיגריות וכדומה, וכל זאת בכפוף לסדר היום אשר נקבע עבור החייל לאותו היום.

זכויות רפואיות – כפי שצוין, בנוסף לבדיקות הרפואיות הבסיסיות אותן חייב לעבור החייל כחלק מהליך הקליטה, בסיס הכליאה מחוייב לספק לחייל טיפול רפואי נאות. זכות זו הינה כפולה ומגיעה הן על רקע היותו חייל המצוי תחת אחריות המערכת הצבאית, והן מהיותו עצור ומשכך אין באפשרותו לקבל טיפול רפואי פרטי. במסגרת זכות זו, יהיה זכאי החייל גם לקבלת טיפול נפשי על ידי מערך בריאות הנפש של הכלא, וזה כולל בדיקות על ידי קב"ן, ובמקרים המתאימים גם על ידי פסיכיאטר.

כלי נגישות