כלא צבאי

כארגון בעל מערכת משפט נפרדת, הצבא מפעיל גם מתקני כליאה נפרדים. חיילים בשירות חובה, שירות קבע ואף בשירות המילואים יכולים למצוא את עצמם בכלא הצבאי, אם הורשעו במסגרת הצבא בעבירה שדינה מחבוש או מאסר. כמו כן, הנ"ל יכולים למצוא עצמם במקרה של מעצר צבאי – בין אם מעצר במהלך חקירת משטרה צבאית (לגבי היעדרות מן השירות) או חקירת מצ"ח (לגבי עבירות צבאיות אחרות), ובין אם מעצר עד לתום ההליכים המשפטיים, לאחר הגשת כתב אישום.

בשורות הבאות תוכלו למצוא מידע כללי על מתקני הכליאה הצבאיים ומידע משפטי לגבי הזכויות העומדות לרשות החייל במתקני הכליאה הצבאיים.

מתקני הכלא הצבאי

צבא הגנה לישראל מפעיל שני בתי כלא צבאיים מרכזיים, וזאת לצד מספר בסיסי מעצר צבאים הפזורים בבסיסי הצבא השונים ברחבי הארץ. שני מתקני הכליאה המרכזיים כוללים את בסיס הכליאה 396 הידוע בכינויו "כלא 6" הממוקם בצפון הארץ ובסיס כליאה 394 הידוע בכינויו "כלא 4", הממוקם במרכז הארץ. שני בסיסי הכליאה כוללים גם פלוגות נפרדות של חיילות בלבד. פלוגות אלו מכונות "כלא 600" ו"כלא 400", בהתאמה. בכל מקום בו יפורט להלן לגבי חייל, תהיה הכוונה גם לחיילת, אלא אם צוין אחרת.

עם הגעת החייל לאחד ממתקני הכליאה המרכזיים, הוא עובר תהליך קליטה המיועד לצורכי שיבוצו באחת מפלוגות הכליאה הפועלות במתקן. זאת, למעט חיילות, המשובצות כולן בפלוגת חיילות בכלא הצבאי הרלוונטי. במסגרת הליך הקליטה החייל עובר בדיקה רפואית וראיון עם מש"ק מיון. לאחר מכן הוא מובא לוועדת מיון המורכבת מקצין בריאות הנפש (קב"ן), מפקדי המתקן ומש"קית תנאי שירות.

זכויות החייל בכלא הצבאי

חייל הפוקד את אחד מבתי הכלא הצבאיים הינו חייל לכל דבר ועניין, וכפועל יוצא מכך, הוא זכאי לכל הזכויות הבסיסיות העומדות לרשותו של חייל בשירות בצה"ל (ביקור אצל רופא צבאי, פגישה עם מש"קית ת"ש וכדומה). במקביל, זכויותיו של החייל בבתי הכלא הצבאיים נקבעות בהתאם למעמדו המשפטי, כאשר ישנם שלושה סוגי כלואים עיקריים במתקני הכליאה הצבאיים:

  • על"מ (עציר לפני משפט) – חייל המצוי במעצר בכלא צבאי ואשר המשפט המתנהל בעניינו בבית הדין הצבאי, עדיין לא הסתיים.
  • חבוש – חייל אשר נשפט לעונש של מחבוש בדין משמעתי על ידי קצין שיפוט ביחידה או בכלא צבאי.
  • אסיר – חייל שבית דין צבאי מצא אותו אשם וגזר את דינו למאסר בכלא צבאי.

בין יתר זכויותיו של החייל בכלא צבאי, תוכלו למצוא:

קבלת ביקורים – זכות במסגרתה מתאפשר לכל חייל השוהה במתקני הכליאה לקבל ביקורים של קרובים. ביקורים אלו מוגבלים בזמן ובתדירות. זכות זו משתנה בהתאם למעמדו הצבאי של החייל. כך, חיילים בסדיר זכאים לביקור אחת לשבועיים, כאשר הביקור הראשון מתאפשר רק לאחר שבעה ימי כליאה. זאת, בעוד שחיילי מילואים זכאים לביקור ראשון לאחר שלושה ימי כליאה, כאשר תדירות הביקורים היא אחת לשבוע. כמובן, שאין הכוונה לביקור של עורך דין, אשר יכול לבקר את מרשו בכל עת, בשעות הפעילות ובתיאום מראש.

קבלת חופשה – אסירים בכלא צבאי זכאים לחופשה בת 48 שעות אחת לארבעה שבועות לערך ובהתאם להחלטת מפקד הכלא. הזכות לחופשות מהכלא הצבאי נתונה אך ורק לאסיר שריצה לפחות שליש מתקופת המאסר אשר נגזרה עליו. בנוסף, קיימת אפשרות לצאת לחופשה בהחלטת שופט צבאי גם במועד מוקדם יותר, אם החייל או בא כוחו הצליחו לשכנע את השופט בדבר הצורך בחופשה זו.

קיצור תקופת מאסר – זכות זו עומדת לאסיר שהתנהג טוב במהלך הכליאה כאשר משך הקיצור מחושב בהתאם לתקופת המאסר שנגזרה עליו. כך למשל, בתקופות מאסר קצרות ניתן להנות מקיצור של 10% מתקופת המאסר ובתקופות מאסר ארוכות יותר, ניתן להנות גם מקיצור של שליש מתקופת העונש. עניינם של אסירים המרצים עונשים של למעלה משנה, עולה לבחינתה של וועדה מיוחדת המכונה "וועדה לעיון בעונש".
שירותים משפטיים לחייל בכלא הצבאי

בנוסף לזכויות המפורטות לעיל, ישנן זכויות נוספות העומדות לרשות חיילים בשירות חובה, בקבע או במילואים הפוקדים בעל כורחם את הכלא הצבאי. כמו כן, לעיתים קיים קושי מצד החייל או בני משפחתו לעמוד על קיום מלוא זכויותיו של החייל בכלא הצבאי.

כמו בכל מתקן כליאה, השהות בכלא הצבאי עשויה להיות רוויית מתחים, חששות ואי וודאות מצד החייל ובני משפחתו. לכן, מומלץ להיוועץ מול עורך דין צבאי לא רק במסגרת הליווי המשפטי הנוגע לעבירה בגינה שוהה החייל בכלא צבאי, אלא גם בכל הנושאים הנוגעים לעצם השהות בכלא הצבאי.

משרדנו, המעניק מגוון שירותים בתחום המשפט הצבאי, מספק לחיילים ובני משפחותיהם מעטפת ליווי כוללת של ייעוץ וייצוג משפטי בחקירות משטרה צבאית ומצ"ח, ייצוג בהליכי מעצר צבאי ומשפט בפני בתי הדין הצבאיים, ייעוץ בהליכי דין משמעתי, בד בבד עם ליווי החייל ובני משפחתו במהלך תקופת השהות בכלא הצבאי, תוך דאגה למימוש מלוא זכויותיו של החייל במסגרת זו.

לייעוץ משפטי מורחב בנושא, פנו אלינו עוד היום!

Accessibility