איש קבע שפוטר מצה"ל הוחזר לשירות תוך ביקורת על התנהלות הצבא

איש קבע? פוטרת שלא כדין מהשירות הצבאי? יש מה לעשות.
משרדנו מייצג משרתי קבע רבים בפני הצבא וועדת הערר של משרתי הקבע. לא פעם מתבטלים הפיטורין, וקצינים ונגדים מוכשרים חוזרים לשירות הצבאי.
ממש כמו הקצין שההחלטה בעניינו התקבלה לאחרונה בוועדת הערר, תוך קביעה כי צה"ל שגה בכך ששחרר אותו מלכתחילה.

איש קבע שפוטר מצה"ל הוחזר לשירות תוך ביקורת על התנהלות הצבא

כלי נגישות