חייל או קצין, בשירות חובה או במילואים, אשר הורשע בית הדין צבאי או בבית משפט אזרחי בעבירות סמים, קלים או קשים, עשוי להיות מזומן לועדה מייעצת לטיפול במשתמשים בסמים, או בשמה הרווח -ועדת סמים. 

ועדה זו מתכנסת לאחר סיום ההליך הפלילי ויכולה להתכנס גם לגבי מי שהורשע בדין משמעתי בעבירות הקשורות לסמים או בעבירה של סירוב להיבדק לגילוי שימוש בסמים מסוכנים.

לועדת הסמים, שבראשותה עומד קצין בדרגת סא"ל, הסמכות לפטור חייל או קצין משירות צבאי, לשנות את תפקידו הצבאי ואף לפסול אותו מלשרת במקצועות מסוימים בצבא. בנוסף, בסמכות הועדה להורות על אי החזרת רישיון נהיגה צבאי שהותלה במסגרת ההליך המשפטי.

עו"ד צבאי אמור לשקול, כבר במעמד חקירתו של החייל בפני גורמי החקירה ובטח לאחר מכן, את כלל השלכות ההליך הפלילי על החייל. עו"ד צבאי המתמחה בדין הצבאי הפלילי ומכיר את המערכת מבפנים ומבחוץ, יודע כי חיילים וקצינים רבים, משרתים בתפקידים משמעותיים וחשובים, וחלקם אף מתכננים קריירה ארוכה בצבא. משכך, עו"ד צבאי המנוסה בהליכים מסוג זה, יידע לשקף, להכווין ולייצג את הלקוח בצורה הטובה ביותר עבורו ועבור האינטרסים שלו, במשפט וגם אחריו.

זומנתם לחקירה בעבירות הקשורות לסמים?

דעו כי לועדת הסמים גישה לסיכום החקירה. משכך, גם אם בסיום ההליך הפלילי תורשעו בכתב אישום מקל, הועדה תוכל להיחשף לכלל העברות אשר עלו במסגרת החקירה, בין אם הודיתם בהם ובין אם הופללתם בהם. מן הצד השני, יש טענות משפטיות כבדות משקל, מדוע אסור לועדת הסמים ליחס משקל משמעותי לממצאי חקירה, החורגים לא פעם, מכתב האישום בו הורשע לבסוף החייל. יחד עם זאת, ליווי משפטי כבר במעמד החקירה הינו חיוני, ועשוי להשפיע לא רק על תוצאות ההליך הפלילי, אלא גם על מסקנות ועדת הסמים בסיומו.  

בהיעדר טעמים מיוחדים, הועדה תפטור משירות מי שהורשע בעבירות שמהותן סחר, תיווך או הספקת סם לאחר או הדחת קטין לשימוש בסמים. בנוסף, מי שהורשע בשימוש בקנאביס בחמש הזדמנויות לפחות, גם בנסיבות אזרחיות, או בשימוש – אפילו יחיד – בסם קשה, וכן מי שהובא בעבר בפני ועדת סמים או ועדה להמשך שירות, יפוטר משירות צבאי על ידי הועדה, אלא אם תשוכנע כי מתקיימים בעניינו טעמים מיוחדים. לוועדה יש סמכות לפטור חיילים משירות, וכאמור גם לשנות את תפקידם או מקצועם הצבאי, גם במקרים אחרים בהתאם לשיקול דעתה.

לחייל או לקצין בשירות חובה המובאים בפני ועדת סמים, יש זכות לייצוג משפטי על ידי עורך דין במהלך הוועדה. עורך הדין ינסה לשכנע את הועדה כי בעניינו של החייל קיימים אותם טעמים מיוחדים, שימנעו מהועדה מלפגוע בשירותו או תפקידו של החייל, במקרים קלים וחמורים כאחד. בנוסף, עורך הדין יכווין וילווה את החייל בכל שלבי ההליך.

משרד עורכי דין צבאי רכבי, הראל ושות', המתמחה במשפט צבאי, מייצג חשודים ונאשמים בעבירות סמים בצבא, בכל ההליכים הרלוונטיים – מול מצ"ח והפרקליטות הצבאית (במטרה למנוע הגשת כתב אישום או להקלה בעבירות המיוחסות), בפני בתי הדין הצבאיים וכן בפני ועדות הסמים, וזאת משלב החקירה ועד סיום כלל ההליכים.

למידע נוסף, צרו קשר.

כלי נגישות