זיוף גימלים

זיוף גימלים

זיוף גימלים על ידי חייל הינה עבירה פלילית ומשמעתית חמורה. הפיתוי מצד החייל לזייף גימלים, הינו רב. אולם זיוף שכזה עלול לעלות לו ביוקר. ככל שזייפתם גימלים בצבא והסתבכתם עם מצ"ח, עליכם לפנות לעו"ד צבאי שיגן עליכם, ישמור על זכויותיכם ויפעל להפחתה בעונשכם. המשיכו לקרוא ומצאו את כל המידע הדרוש על זיוף גימלים בצבא.

מה זה גימלים?

גימלים הינם אישורי המחלה הצבאיים – אישור רפואי מרופא מוסמך המאשר כי החייל חולה ומאשר את שהייתו בבית לצורך החלמה. חייל יוכל לקבל גימלים מרופא צבאי בבסיס, או מרופא בקופת "ביקורופא", קופת החולים המבטחת את חיילי צה"ל.

מהו זיוף גימלים?

חיילים המבקשים לשהות בבית ולא להתייצב לתפקידם, לעיתים מנסים לשכנע רופאים אזרחיים בקופת "ביקורופא", או רופאים צבאיים, שהם אינם מסוגלים להתייצב לשירות עקב מצבם הבריאותי. הרופאים מכירים את שיטות החיילים להעלות חום, לזייף שברים ונקעים וכל שאר מחלות שמצדיקות קבלת גימלים, מה שהופך את קבלת הגימלים מרופא, במקרים שלא באמת מצדיקים זאת מבחינה רפואית, לעסק מסובך למדי.

בשל כך, ישנם חיילים הבוחרים לדלג על הביקור אצל הרופא ומזייפים בעצמם את המסמך המאשר להם שהייה בבית לצורך החלמה, כלומר את הגימלים. את הגימלים הם שולחים למפקד הישיר שלהם והוא פוטר אותם מחובת התייצבות לשירות. מבחינת החיילים, מדובר בעסקה משתלמת למדי – הם מזייפים את המסמך, ונהנים מחופשה ארוכה מהצבא.

זיוף גימלים – האם זה באמת משתלם?

זיוף גימלים אכן מפתה מאוד בטווח הקצר. אולם בטווח הארוך, מדובר בפעולה לא כדאית בכלל. זיוף גימלים הינה עבירה לפי חוק השיפוט הצבאי ואף לפי חוק העונשין. סעיף 105 לחוק העונשין קובע בזו הלשון:

עבירה במסמכים צבאיים

105. חייל שעשה אחת מאלה:
(1) ביודעין, מסר, או הניח לזולתו שימסור, ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא, והמסמך נערך או נחתם על ידיו;
(2) מסר, או הניח לזולתו שימסור, ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא ושחובה עליו לבדוק את נכונות תכנו, מתוך שלא נקט אמצעים סבירים כדי למלא חובה זו;
(3) מתוך כוונה להטעות, העלים, או הניח לאחר להעלים, פרט כל שהוא במסמך כאמור בפסקה (1) או (2);
(4) העלים, השחית, שינה או סילק מסמך שחובה עליו לשמרו או להמציאו, דינו – מאסר שלוש שנים.

זיוף גימלים וניצולם לשם אי התייצבות בצה"ל, נחשב ל-"מסירת ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא". חשוב לשים לב כי אמנם סעיף קטן 1 מתנה את העבירה בכך שמוסר הידיעה הכוזבת עצמו הוא עורכו של המסמך, אך סעיף קטן 2 מרחיב את העבירה גם לגבי מי שהעביר מסמך כוזב והיה עליו לבדוק את אמיתות תוכנו. לכן, גם אם לא אתם זייפתם בפועל את המסמך אלא רק העברתם למפקד מסמך שאתם יודעים שהוא מזויף או אמורים לוודא שהוא לא מזויף, עברתם על עבירה במסמכים צבאיים לפי סעיף זה.
ככל שזויף אישור רפואי מרופא אזרחי, הזיוף ייחשב לעבירה פלילית גם לפי סעיף 418 הקובע כי אדם אשר "זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר" עבר על עבירת הזיוף הקבועה בחוק העונשין.

העונש על זיוף גימלים

מה העונש הקבוע בחוק על זיוף גימלים? הן בסעיף 105 לחוק השיפוט הצבאי והן בסעיף 418 לחוק העונשין, קבוע עונש מקסימלי של 3 שנות מאסר על עבירת זיוף המסמכים. אשר על כן, מי שזייף גימלים עלול למצוא את עצמו נענש בעונשי מאסר משמעותיים. זאת, כמובן, בנוסף לעונשים משמעתיים פנים צבאיים דוגמת הורדת דרגה, שלילת תעודת שחרור בכבוד, ועוד.

הרף הפלילי הדרוש

על פניו, אין הגבלה פורמלית למספר הגימלים שצריך לזייף כדי שהזיוף ייחשב לפלילי. לכאורה, אפילו זיוף אחד נחשב לעבירה פלילית ומצדיק פתיחת חקירה והגשת כתבי אישום כנגד החייל הזייפן. אולם בפועל, ובהתאם למדיניות התביעה הצבאית, במקרים בהם מספר ימי המלחה שזויפו לא מגיע ל-30, לא נהוג להגיש כנגד החייל כתב אישום.
במקום זאת, יתנהלו הליכים משמעתיים בתוך היחידה כנגד החייל. החייל יישפט ביחידה, הוא עלול לקבל עונשי מחבוש ושאר עונשים משמעתיים למיניהם, אך לא ייפתחו הליכים פליליים בעניינו.

לעומת זאת, במקרים בהם הזיוף היה של למעלה מ-30 גימלים, כלומר 30 ימי מחלה, ולא משנה בכמה מסמכים מדובר, הפרקליטות הצבאית תיטה להגיש כתב אישום כנגד החייל, אשר יעמוד בפני עונשים כבדים ואף רישום פלילי ככל הנראה.
חשוב לדעת כי רף 30 ימי המחלה הקבוע בהנחיות התביעה הצבאית מהווה קו מנחה ולא הוראה מחייבת. בנסיבות מסוימות, ייפתחו הליכים פליליים אל מול הזייפן גם אם הוא זייף פחות מ-30 גימלים, ובנסיבות מסויימות ייתכן שניתן יהיה לשכנע את הפרקליטות הצבאית שלא להגיש כתב אישום, גם אם זויפו למעלה מ-30 גימלים. לכן, גם אם זייפתם פחות מ-30 גימלים, אתם עדיין עומדים בסכנה שיוגש כנגדכם כתב אישום, וחשוב לדאוג לייצוג משפטי מהשורה הראשונה.

חשיבות הייצוג על ידי עורך דין צבאי

נפתחו כנגדכם הליכים פליליים או הליכים משמעתיים על עבירת זיוף מסמכים? פנו במיידי לעו"ד צבאי. כפי שראינו, מדובר בעבירות חמורות עם עונשים משמעותיים. בעזרת עו"ד המתמחה במשפט צבאי, תוכלו להוביל להקלה משמעותית בעונשיכם ולמזער את השלכות הענישה, ובמקרים המתאימים אף אולי להימנע מהליכים פליליים. פנו אלינו לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה והגנו על הזכויות שלכם.

כלי נגישות