הסדר מותנה (בכלל ובעבירות סמים בפרט)

הסדר מותנה הוא הסכם בין התביעה לבין מי שחשוד בביצוע עבירה פלילית. במסגרת ההסכם מתחייב החייל החשוד להודות בביצוע המעשים המיוחסים לו (שיש בהם משום עבירה פלילית), ולקיים את התנאים שייקבעו בהסכם. 

התביעה, מצידה, מתחייבת לסגור את התיק הפלילי ללא כתב-אישום, ללא הרשעה, וכמובן ללא מאסר או רישום פלילי. הכול, כמובן, בהנחה שהחשוד אכן יעמוד בהתחייבויותיו. 

לעתים נחתם ההסדר עוד לפני שמוגש כתב אישום, ואז כלל לא מוגש כתב-אישום נגד החשוד. לעתים עורך הדין המייצג והתביעה מגיעים להבנות ולהסדר רק אחרי הגשת כתב-אישום, ואז התיק מוקפא, ואם החשוד מקיים את תנאי ההסדר, התיק נסגר וכתב האישום מבוטל.

להסדרים מותנים ניתן להגיע, בנסיבות מסויימות, בעבירות של גניבה מחייל, הונאה בכרטיס חיוב, אי שמירתו של רכוש צבאי, ידיעות כוזבות, התחלות ועוד (הנחיות התביעה הצבאית, בהקשר זה, משתנות מעת לעת ולכן – יש לבדוק בכל נקודת זמן האם תיק נתון מאפשר חתימת הסדר מותנה). 

נכון למועד כתיבת שורות אלו, ההסדרים המותנים הנפוצים ביותר במסגרת הצבאית – הינם בתחום עבירות הסמים. החל מחודש ינואר 2017 ניתן להגיע במערכת הצבאית להסדרים מותנים בעבירות סמים "קלות", באופן שלא היה קיים בעבר. כך, לדוגמא, ניתן להגיע להסדרים מותנים במקרים של שימושים בודדים בסמים "קלים" (קנאביס) בנסיבות אזרחיות (זאת אומרת – לא בתוככי היחידה או בעת ביצוע תפקיד); במקרים של שימושים כאמור שכוללים אף סירוב ליתן דגימת שתן; במקרים של החזקת קנאביס בכמות שאיננה גדולה וכדומה.

ככלל, ההסדרים מיועדים לחיילים בשירות חובה, שאין כנגדם הליך פלילי נוסף, ואשר יהיו מוכנים לעמוד בתנאים שונים שיפורטו בהסדר. בהקשר לעבירות סמים, תנאים אלו כוללים, על פי רוב,  גם התחייבות למסור דגימות שתן בהתאם לדרישות מצ"ח במשך מספר חודשים.

לסיכום, בניגוד לעבר, ניתן כיום להגיע להסדר מותנה אשר במסגרתו חייל שהחזיק או השתמש בסם קל מסוג קנאביס במספר הזדמנויות באזרחות, ועמד בכל התנאים הנדרשים ממנו, לא יועמד לדין, ותיק החקירה שנפתח כנגדו ייסגר ללא כתב-אישום, ללא הרשעה וללא מאסר.

משרד עורכי דין צבאי רכבי, הראל ושות', המתמחה בדיני צבא, יכול לייצג אתכם בהליכי משא ומתן למול הפרקליטות הצבאית, בנסיון לסכם על תנאי הסדר שיהלמו את נסיבות התיק. בהקשר זה יש לזכור כי הסדר מותנה כולל הודאה של החשוד בעובדות המהוות עבירה ולכן – מקום בו ניתן לשכנע את התביעה כי חומר החקירה שנאסף איננו מצדיק התנעת הליך פלילי – מוטב לפעול לסגירת התיק מטעם זה, ולא למהר לחתום על הסדר מותנה, שעל אף יתרונותיו הרבים – כולל גם מגבלות מעשיות ו'הודאה' כאמור.

כלי נגישות