ערעור על החלטת ועדה רפואית בצה"ל

ערעור על ועדה רפואית בצה"ל

משמעות הפרופילים הצבאיים

קביעת הפרופיל הרפואי משפיע על עתידו הצבאי של המלש"ב (מועמד לשירות צבאי) ועל התפקיד אותו יוכל למלא. לכן, לא מעט מלש"בים ואף חיילים מעוניינים להשפיע על הפרופיל הרפואי שלהם. לכל בעיה רפואית הקיימת אצל המלש"ב או החייל נקבע סעיף ליקוי מתאים, והפרופיל הרפואי נקבע בהתאם לסעיף הליקוי בעל הדרגה החמורה ביותר. 

כדי למנוע בלבולים וטעויות, נסקור בקצרה את הפרופילים השונים שנקבעים למלש"בים על ידי הוועדות הרפואיות ואת המשמעות של כל פרופיל.

פרופיל 97: הפרופיל הגבוה ביותר. החייל כשיר מבחינה פיזית לשרת בכל יחידה שהיא פרופיל 97 ייקבע אפילו בהתקיים סעיף ליקוי קל (לדוגמא משקפיים במספר נמוך או / פלטפוט בדרגה קלה).

 

פרופיל 82: רמת כשירות גבוהה. החייל יוכל לשרת במרבית היחידות הקרביות ואף בסיירות הקומנדו, אך לא יוכל לשרת כטייס, כלוחם שייטת או כלוחם בסיירת מטכ"ל. חשוב להדגיש כי גם מלש"ב שנקבע לו פרופיל 82 יוכל להגיע ליום סיירות ולהשתבץ בחלק מהסיירות המובחרות ביותר.

 

פרופיל 72: פרופיל המאפשר שירות קרבי בחיל השריון, חיל התותחנים, חיל הים (גם כחובלים וצוללנים!), חיל הגנת הגבולות ועוד. אם כן, מתאפשר שירות קרבי אך באופן מוגבל. הסבירות כי מלש"ב גבר בעל פרופיל 72 ישובץ לשירות קרבי גבוהה מאוד.

 

פרופיל 64: על אף שנחשב כפרופיל הפוסל מקצועות לחימה, בפועל הוא מאפשר שירות במספר מועט של תפקידים קרביים, דוגמת ביחידת החילוץ וההצלה, באבטחת מתקנים ובמערך תומכי הלחימה, והכל כתלות בבעיה הרפואית שהובילה לקביעת הפרופיל. עם זאת, מלש"ב בעל פרופיל 64 יקבל בקלות יחסית שיבוץ לתפקידים עורפיים, ביניהם תפקידי מודיעין.

 

פרופיל 45: פרופיל שלא מאפשר כל שירות קרבי או שירות כתומך לחימה, ומאפשר. שיבוץ בתפקידים עורפיים בלבד.

 

פרופיל 25: פרופיל למתנדבים שפוטרו מהשירות הצבאי בשל סיבות רפואיות, שנהנו מפטור אך בחרו לוותר עליו ולהתנדב לשירות בכל זאתצבאי. מתנדבים שכאלו ישובצו לתפקידים עורפיים בלבד.

 

פרופיל 24: פרופיל פטור זמני. ניתן למלש"בים וחיילים אשר באופן זמני לא כשירים לשירות צבאי כגון לאחר פציעה, במהלך מחלה קשה, או בהחלמה לאחר ניתוח.

 

פרופיל 21:  פטור משירות צבאי מסיבות רפואיות או נפשיות.

ערעור על פרופיל רפואי

חייל או מלש"ב הסבורים כי הפרופיל אשר נקבע להם אינו תואם את מצבם הרפואי מלש"ב או חייל יוכלו להגיש ערעור על פרופיל רפואי אף בתוך מתחם הכשירות. כלומר, חייל שנקבע לו פרופיל 97 יוכל לערער על קביעת הפרופיל ולבקש הורדת פרופיל ל-64, ולהיפך. יש להגיש את הערעור תוך חודש מיום קביעת הפרופיל על ידי הוועדה הרפואית.

על המלש"ב להגיש את הערעור בכתב ובצירוף נימוקים, תעודה רפואית מרופא התומכת בערעור, וחומרים רפואיים רלוונטיים. הגשה שגויה של המסמכים עלולה להוביל לדחיית הבקשה על הסף. מכיוון שכך, רצוי בהחלט להגיש את הערעור בעזרת עורך דין צבאי המתמחה בתחום.

ערעורים על החלטות הוועדה הרפואית יידונו בפני הוועדה הרפואית העליונה. על פי דין, וועדה רפואית עליונה תכלול לפחות שלושה רופאים. שלושת הרופאים יהיו בעלי מומחיות רלוונטית לנושא. זאת, בניגוד לוועדה רפואית ראשונה שיכול לשבת בה רופא אחד בלבד. יודגש, כי יש זכות לייצוג חיילים על ידי עו"ד בפני הוועדה העליונה (זכות שלא קיימת בדיון בפני הוועדה הראשונה).

עיון מחדש

במקרים בהם יש שינוי במצב הרפואי של מלש"ב או חייל, הוא יכול לפנות בבקשה לבדיקה מחודשת של הועדה הרפואית במטרה לשנות את הפרופיל הרפואי שלו. הבקשה יכולה להיות מוגשת רק בתנאי שלחפו שלושה חודשים לכל הפחות מאז הפעם האחרונה בה נקבע למלש"ב/חייל פרופיל רפואי. הבקשה צריכה להיות מנומקת, בכתב, ויש לצרף אליה תעודה רפואית התומכת בטענות. כדי להגדיל את הסיכויים שבקשה שכזו תאושר, כדאי להתייעץ עם עורך דין צבאי המתמצה בתחום.

כלי נגישות