ערעור על החלטת ועדה רפואית בצה"ל

כל חייל או מלש"ב רשאים לערער על החלטה אחרונה של ועדה רפואית שקבעה את כושרם הרפואי. 

חייל או מלש"ב המבקשים לערער על החלטת ועדה רפואית צריכים לעשות זאת עד 30 יום ממועד הבאת ההחלטה לידיעתם.

אם הוועדה הרפואית קבעה שהנבדק כשיר לשירות והוא טוען כי אינו כשיר לשירות, עליו להגיש ערר כתוב ומנומק ולצרף לו תעודה רפואית אשר תתמוך בטענותיו של העורר ותצביע על המבחנים המצדיקים את הקביעה כי אינו כשיר לשירות. לשם כך, רצוי להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום, שתפקידו להכין את נימוקי הערר בצורה מקצועית ורהוטה ולעשות את כל הנדרש על מנת לגבש את המסמכים הרפואיים המתאימים על מנת להגדיל את סיכויי הערר ולהביא לתוצאה הרצויה.

עם זאת, לפעמים הוועדה הרפואית קובעת כי הנבדק אינו כשיר לשירות והוא – מצידו – אינו מסכים להחלטה זו ומבקש לקבוע כי הוא כשיר ומסוגל לשירות צבאי. כאשר רוצים לערור על החלטה שהנבדק אינו כשיר לשירות, אין חובה לנמק את הערר ואין חובה לצרף לו תעודה רפואית. אף על פי כן, ולמרות ההוראה, כדאי ואף רצוי לנמק כל בקשת ערר על מנת להגדיל את סיכויי הצלחתו, ולשם כך כדאי להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום.

אם הנבדק עמד בתנאים להגשת ערר, המעוגנים בתקנות שירות ביטחון, הנבדק יקבל זימן להופיע מול ועדה רפואית עליונה. בצבא קיימות ועדות רפואיות עליונות לחיילים (בשירות חובה, קבע ומילואים) וגם ועדות רפואיות עליונות למלש"בים (מיועדים לשירות ביטחון). שני סוגי הוועדות מנוהלים במקומות שונים וע"י קציני ועדות אחרים. גם הרכבן, במבחן התוצאה, הוא שונה. 

הנבדק זכאי להגיע לוועדה הרפואית העליונה כאשר הוא מיוצג ע"י עורך דין. בנוסף, הנבדק גם יכול להגיע לוועדה הרפואית העליונה עם מלוווה.

כדאי לשים לב, כי גם לגורם המוסמך לכך בצה"ל יש סמכות לערער על החלטת הוועדה הרפואית שקיבלה החלטה בנוגע לכשירותו של חייל.

על החלטת הוועדה הרפואית העליונה ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי, בנקודה משפטית בלבד.

חשוב לציין כי הזכות לטעון בפני הוועדה הרפואית העליונה, מסורה רק למי שנקבע כי הוא כשיר לשירות בטחון והוא טוען כי אינו כשיר, או להיפך. אין זכות להופיע בפני הוועדה הרפואית העליונה בתוך מתחם הכשירות. כלומר, אם נקבע לחייל או מלש"ב פרופיל 72, אך הוא סבור כי עליו לקבל פרופיל 45, הוא לא יהיה זכאי לטעון את טענותיו בפני הוועדה הרפואית העליונה, אך יש בידיו זכויות אחרות לפי פקודות הצבא וחוקי מדינת ישראל, על מנת להביא לבחינה מחודשת של ההחלטה בעניינו.

משרד עורכי דין צבאי, רכבי הראל ושות', מתמחה בייצוג מלש"בים וחיילים בהגשת עררים ובייצוג מול הועדה הרפואית העליונה. למידע נוסף, צרו עמנו קשר.

 

Accessibility