ערעור על החלטת ועדה רפואית במשרד הביטחון

מהי ועדה רפואית עליונה?

תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) מסדירות את פועלה של הוועדה הרפואית העליונה במשרד הביטחון, אשר מוסמכת לבחון את החלטות הוועדה הרפואית המחוזית.

מי זכאי להגיש ערעור על החלטת הועדה הרפואית העליונה?

נכה אשר עמד בפני הוועדה הרפואית המחוזית במשרד הביטחון, לאחר שהוכר כנכה על ידי קצין התגמולים, וסבור כי אחוזי הנכות שנקבעו לו אינם משקפים את מצבו, רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית המחוזית בפני הוועדה הרפואית העליונה, בעצמו או באמצעות בא כוחו.

על הערעור להיות מוגש בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה לידי הנכה או בא כוחו (המוקדם מבניהם). בהינתן טעמים מיוחדים, ניתן לבקש ארכה בת 60 ימים נוספים להגשת הערעור לוועדה.

לוועדה הרפואית העליונה סמכות לבטל או לשנות את החלטות הוועדה הרפואית המחוזית, לבקשת הנכה או מיוזמתה.

מהם שלבי הערעור?

כחלק מכתב הערעור או במסגרת דיון הוועדה, ניתן (ולפעמים כדאי) לצרף מסמכים רפואיים עדכניים ורלוונטיים המעידים על מצבו העדכני של הנכה, אותם טרם הגיש. לצד האמור, ניתן להציג לוועדה גם מסמכי עבר לצורך קביעת נכות זמנית, אם זו לא נקבעה כלל על ידי הוועדה הרפואית המחוזית, או אם הנכה חולק על גובה הנכות הזמנית שנקבעה, או על התקופות לגביהן ניתנה לו.

הוועדה הרפואית העליונה תהיה מורכבת משלושה רופאים לפחות, ואלו יכריעו כעיקרון בערעור לפי רוב ובמקרה של שוויון דעות, לפי הכרעת יושב ראש הוועדה. לצד האמור, פעמים רבות הוועדה תורכב ממומחים המתמחים בנושאים שונים ובהתאם לנכויות השונות מהן סובל הנכה, וכל אחד מהם ייתן לוועדה את המלצתו בתחום מומחיותו.

הערעור לוועדה הרפואית העליונה עשוי להיות בשאלות רפואיות בלבד, אולם יכול לכלול גם טענות משפטיות, מקום בו הוועדה הרפואית המחוזית חרגה מסמכויותיה לפי חוק, או מההנחיות שניתנו לה על ידי קצין התגמולים.

הנכה זכאי להיעזר בעורך דין בהליכי הערעור בפני הוועדה הרפואית העליונה, אשר ינמק את הטענות שבגללן הוגש הערעור ומדוע שגתה הוועדה הרפואית המחוזית בקביעותיה.

בוועדה הרפואית עצמה, על הנכה להסביר מה מצבו הרפואי וכיצד נכותו המוכרת מגבילה אותו בחיי היום יום. בהמשך, לאחר שנשמע פירוט ונבחנו המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, יערכו מומחי הוועדה בדיקה רפואית פיזית לנכה, מתוך מטרה להתרשם בעצמם מחומרת נכותו ולבחון את תלונותיו השונות.

בתום הבדיקה, הוועדה תדון ללא נוכחות הנכה ותקבל את החלטתה אשר תתבסס על המסמכים הרפואיים שהוצגו לה ועל הבדיקה הרפואית, ותשקול גם את הטענות שהועלו בפניה הנוגעות להחלטת הוועדה הרפואית המחוזית. הדיון וההחלטה יתועדו בפרוטוקול אשר ייחתם על ידי כל חברי הוועדה.

החלטות הוועדה הרפואית העליונה

עם סיום הדיון בוועדה, מועברים הפרוטוקול והחלטת הוועדה לקצין התגמולים, לצורך הוצאת החלטה לנבדק בדבר אחוזי הנכות שנקבעו לו בהליך הערעור.

על החלטת קצין התגמולים שנקבעה תוך הסתמכות על קביעות הוועדה הרפואית העליונה, ניתן לבקש לערער בפני בית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים מקבלת ההחלטה אצל הנכה או בא כוחו (לפי המוקדם מבין השניים). חשוב לציין שאת הערעור ניתן להגיש בסוגיה משפטית בלבד. למשל, אם טוענים שהוועדה הרפואית העליונה לא נימקה את החלטתה כנדרש.

ייעוץ משפטי בהליכי הערעור בפני הוועדה הרפואית העליונה

ייעוץ משפטי בהליך הערעור מול הוועדה הרפואית העליונה יכול לסייע לנכה להביא לתוצאה ההוגנת עבורו, במסגרתה יקבל את אחוזי הנכות המשקפים את דרגת נכותו. גם אם כבר הוכרתם כנכים, ונקבעו לכם אחוזי נכות על ידי הוועדה הרפואית המחוזית, קיימת חשיבות לייצוג משפטי בפני הוועדה הרפואית העליונה. יש לזכור, כי על החלטות הוועדה הרפואית העליונה ניתן לערער רק בשאלות משפטיות, ולכן זוהי ההזדמנות האחרונה לעמוד על מלוא הזכויות המגיעות לנכה למול משרד הביטחון, מבלי להפסיד תקופות זכאות.

בהקשר זה, ראוי לציין כי קיימת אפשרות להגיש תביעה להחמרה עבור פגימות לגביהן הוכר הנכה בחלוף לפחות חצי שנה ממועד הוועדה הרפואית האחרונה. אולם, לא יינתנו זכויות באופן רטרואקטיבי למועד הגשת הבקש להחמרה. משכך, חשוב עוד יותר להגיע מוכנים בצורה הטובה ביותר לוועדה הרפואית העליונה, בליווי ייצוג משפטי של עורך דין צבאי הבקיא בתחום.

משרד עו"ד רכבי, הראל ושות', מייצגים נכים רבים מול משרד הביטחון והוועדות הרפואיות הפועלות לפי חוק הנכים, בכל רחבי הארץ. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לייעוץ ולהכוונה.

 

כלי נגישות