בעבר לשאלה האם עובד פוטר או התפטר הייתה משמעות מרחיקת לכת לעניין הזכאות שלו לפיצויי פיטורים – אם פוטר – היה מקבל פיצויי פיטורים מלאים. אם התפטר – היה יוצא בלא כלום. 

היום, חלק גדול מפיצויי הפיטורים מופרשים באופן חודשי לתוכנית הביטוח הפנסיוני, והעובד זכאי לקבלם גם אם התפטר, ובתנאי שהמעסיק לא הודיע בתוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה שהוא דורש לקבל חזרה את הכספים מאחת הסיבות הקבועות בחוק.

אז מדוע עדיין יש חשיבות לשאלה האם יחסי העבודה הסתיימו בפיטורים או בהתפטרות?

ראשית –מעסיקים מחויבים על פי דין להפריש רק 6% מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים מדי חודש. סכום אלו מצטברים בתוכנית הביטוח הפנסיוני ומהווים רק 72% מכספי פיצויי הפיטורים. עובדים המפוטרים זכאים להשלמת פיצויי הפיטורים, בשיעור של 28% מהשכר האחרון כפול הוותק במקום העבודה. 

חשוב לציין, כי ישנם מקומות עבודה אשר מפרישים מדי חודש 8.33% מהשכר הקובע, ולא רק 6%. במקרה כזה, עובד המפוטר לא יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים, שכן פיצויי הפיטורים הופרשו במלואם לאורך תקופת ההעסקה.  

שנית – במקרה של פיטורים, המעסיק צריך לקיים הליך פיטורים הוגן וחוקי, ובכלל זאת לערוך לעובד שימוע בטרם הוא מקבל את ההחלטה על הפיטורים, ולוודא שהוא עומד בכל הכללים שנקבעו לשם כך. מנגד, אם העובד מתפטר, מטבע הדברים המעסיק לא מחויב בקיום הליך פיטורים, כלומר הוא לא מחויב לערוך לעובד שימוע העומד בכללי משפט העבודה. 

שלישית – במקרה של פיטורים, המעסיק מחויב לתת לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה. יצוין, שהמעסיק יכול להחליט לוותר על עבודתו של העבוד המפוטר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ואולם אז יחויב בתשלום שכרו של העובד לתקופה זו.

לעומת זאת אם העובד מתפטר, הרי שהעובד הוא שמחויב בהודעה מוקדמת כלפי מעסיקו, ואף יהיה מחויב בתשלום פיצוי למעסיק אם לא יתייצב לעבודה בתקופה זו, למעט במקרים מסוימים הקבועים בחוק. 

ולבסוף – עובדים שהתפטרו זכאים לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מהמועד שנרשמו בשירות התעסוקה, ואילו עובדים שפוטרו זכאים לקבל את דמי האבטלה מתחילת החודש בו נרשמו – בתנאי שהם עומדים בכל שאר התנאים לקבלת דמי אבטלה. 

חשוב לדעת שיש נסיבות מיוחדות בהן גם מי שהתפטר לא יצטרך לחכות 90 ימים לקבלת דמי האבטלה – במקרים של התפטרות בשל מצב רפואי של העובד או בן משפחתו, במקרים של התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, במקרים של התפטרות לרגל מעבר דירה, ובמקרים של התפטרות לצורך גידול ילד. 

בכל מקרה שמתעוררת שאלה כיצד על הצדדים לנהוג, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדין העבודה הישראלי. משרד עורכי דין רכבי הראל ושות' מתמחה במשפט העבודה הישראלי ובייצוג מעסיקים ועובדים. 

כלי נגישות