חיילים המסתבכים בעבירות שימוש בסמים בצבא יודעים כי היחס לעבירות אלה מחמיר לעומת המקובל באזרחות. ריכזנו מספר שאלות ותשובות בהקשר זה, והנה הן לפניכם.

חייל שנחקר במצ"ח בחשד לעישון סמים ייעצר?

לא בהכרח. אם אין ראיות לעבירות שימוש בסמים או החזקת סם ישוחרר החייל בתום חקירתו. אם יש ראיות לשימוש בסמים בצבא או להחזקת סם מסוכן דוגמת קנאביס ההחלטה בנוגע למעצר תלויה בנתונים שונים דוגמת כמות החומר שהוחזק, מספר השימושים, וכד'.

החוקים שחלים על חיילים ואזרחים בעבירות סמים זהים או שונים?

חיילים כאזרחים עומדים לדין בעבירות על פקודת הסמים המסוכנים.
בנוסף, בחוק השיפוט הצבאי קיימת עבירה ייחודית שכותרתה "סירוב להיבדק לשם גילוי סמים מסוכנים".

האם ניתן לחייב חייל למסור דגימת שתן?

לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי "חייל שנצטווה להיבדק… וסירב להיבדק, דינו – מאסר שנתיים.
" לא בכל מקרה ניתן להוציא צו המחייב חייל למסור דגימת שתן.
בכל מקרה הצו חייב להיחתם על ידי קצין שיפוט בכיר.

מה הענישה המקובלת במקרה של סירוב להיבדק?

בעבר הועמדו חיילים שסירבו למסור דגימת שתן בפני בית דין צבאי. לרוב היו נגזרים עליהם עונשי מאסר, ואף רישום פלילי. כיום הוחלה מדיניות חדשה, מקלה. קיימים מקרים בהם סירוב להיבדק מוביל לדין משמעתי בלבד.

ממה נובעת ההחמרה בצבא ובמה עוד היא באה לידי ביטוי?

מפקדי הצבא הכריזו על מלחמה בלתי מתפשרת בהכנסת סמים לבסיסי צה"ל.
התביעה הצבאית תבקש להאריך את מעצרו של חייל שנאספו נגדו ראיות לכך שהשתמש בסמים בתוככי יחידה צבאית, גם אם מדובר בקנאביס, ובהמשך תבקש ענישה מחמירה הכוללת מאסר בפועל.

מה לגבי עישון סמים באזרחות?

שוב, חייל שעישן סם, גם סם קל, באזרחות, בחופשה, יטופל באופן שונה מאזרח, גם אם שניהם עישנו את אותו סם באותה מסיבה. אלא שאם בעבר ההחמרה היתרה נגעה גם לעבירות של שימוש בסם בנסיבות אזרחיות לחלוטין, מחוץ למסגרת הצבא, הרי שבעניין הזה חל שינוי משמעותי. מהפיכה של ממש – אפשר אפילו לומר. כיום יוכל עורך דין צבאי הבקיא בתחום לנהל משא ומתן עם התביעה הצבאית ולהגיע עבור לקוחו להסדר מותנה במקרים מסוימים.

מהו הסדר מותנה בעבירות סמים?

מדובר בהסכם אשר במסגרתו מתחייב החייל החשוד להודות בביצוע עבירות סמים, ולקיים מספר תנאים שייקבעו בהסכם, דוגמת מסירת דגימות שתן בהתאם לדרישות מצ"ח במשך מספר חודשים שיוסכם. התביעה, מצידה, מתחייבת לסגור את התיק הפלילי ללא כתב-אישום, ללא הרשעה, וכמובן ללא מאסר או רישום פלילי. הכול, כמובן, בהנחה שהחשוד אכן יעמוד בהתחייבויותיו. [הרחבה בנוגע להסדרים מותנים בצה"ל מובאת בנפרד].- באילו מקרים ניתן להגיע להסדרים מותנים בצה"ל בעבירות סמים? אין רשימה סגורה של מקרים. להלן מספר דוגמאות למקרים בהם אפשר להגיע, ככלל, להסדר מותנה:
א. שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס – מריחואנה או חשיש – במספר הזדמנויות בנסיבות אזרחיות, כלומר לא בתוך בסיס צבאי.
ב. החזקת קנאביס בכמות לא גדולה, לצריכה עצמית.
ג. החזקת קנאביס באזרחות, וסירוב למסור דגימת שתן במהלך חקירת מצ"ח.
ד. שימוש בקנאביס (מריחואנה או חשיש) בהזדמנויות ספורות במהלך חופשה,
ולא בתוככי היחידה, וסירוב להיבדק בבדיקת שתן באמצע חקירת מצ"ח.

כלי נגישות