סירוב למסור דגימת שתן

סירוב לביצוע בדיקת שתן בצבא

אחת פעולות החקירה הקבועות שמצ"ח מבצעת לחייל שמצא דרכו לחקירה בחשד אל שימוש בסמים בצבא, הינה לבקש ממנו למסור דגימת שתן, לגילוי שרידי סמים (בעיקר קנאביס – "גראס").

בשלב הראשון, מתבקש החשוד למסור דגימת שתן "מרצונו החופשי". בשלב זה – זכותו של החייל לסרב למסור דגימה וסירובו, בהיבט המשפטי הפורמלי, לא ישמש נגדו (כמובן שבהיבט ה'פסיכולוגי', מול החוקרים, סירוב יאפשר להם לגרום לחשוד לחוש ש'הבינו שיש לו מה להסתיר').

מה קורה אם החשוד מסרב למסור בדיקת שתן?

אם החשוד בוחר לסרב לבצע בדיקת שתן בצבא 'מרצונו החופשי', גורמי החקירה יפנו לקש"ב (קצין שיפוט בכיר) במשטרה הצבאית, בטענה כי בדיקה "דרושה כדי לגלות החזקה או שימוש בסם", שכן אז – מוסמך הקש"ב "לצוות" על החשוד להיבדק (סעיף 250א לחוק השיפוט הצבאי).

אם הוצא צו קש"ב – החייל חייב לתת לחוקרים דגימת שתן, כך שאם יתמיד בסירובו – הדבר כבר יהווה עבירה, שדינה מאסר שנתיים (סעיף 127א לחש"צ).

כיוון שמדובר בעבירה עצמאית (שיסודותיה אינם מחייבים הוכחה כי מדובר במי שאכן השתמש בסמים), אז ככל עבירה אחרת – גורמי החקירה מחוייבים גם לגבות מהחייל עדות, תחת אזהרה, בה יתאפשר לו להתייחס לסירובו.

אלא שמרבית "סיבות" הסירוב לביצוע בדיקת השתן – לא יעזרו לחייל. כך, לדוגמא, אם יסביר סירובו בכך ששהה במחיצתם של חברים שעישנו (ולכן חושש מfalse positive עקב חשיפה לעשן הג'וינטים) יסבירו לו החוקרים כי המעבדה יודעת לאבחן בין שימוש 'פאסיבי' לשימוש 'אקטיבי' ולכן, אם יתמיד בסירובו, יעבור עבירה.

אם החייל בחר, לבסוף, למסור דגימה אז זו נבדקת, תחילה, ב"בדיקת שדה", שאומנם נותנת לחוקרים אינדיקציה טובה לשאלת נוכחות שרידי סם בגופו, אך היא איננה קבילה כראייה משפטית. בהמשך – נשלחת הדגימה למעבדה לתרעולה בתל-השומר, שם היא נבדקת בהתאם לפרוטוקול מחמיר, בסופו מתקבלת "ראייה" משפטית – בדבר נוכחות שרידי סם בגופו של החשוד.

חשוב לזכור כי נוכחות שרידי סם בגוף – איננה בהכרח מלמדת על כך שהחשוד ביצע עבירה. כך, לדוגמא, היו תיקים בהם חיילים זוכו מעבירת שימוש בסם, על אף קיומה של דגימת שתן "מלוכלכת", לאחר שהצליחו לשכנע כי הסם מצא דרכו לגופו שלא עקב שימוש מודע (ובהעדר שימוש מודע – לא ניתן להרשיע בעבירה של שימוש). במקרים אחרים – נטען כי המעבדה כשלה בשמירה על הנהלים המחייבים, באופן המעורר ספק בדבר תוצאות הבדיקה.

בעבר – די היה בעבירה של "סירוב ליתן דגימת שתן" על מנת להביא להגשת כתב אישום נגד החייל. נכון להיום – מדובר בעבירה שבהעדר נסיבות מחמירות (דוגמת עבירת סמים קודמת ו/או עונש מותנה בר הפעלה) נשפטים עליה בדין משמעתי בלבד.

יוזכר כי גם בדין משמעתי – באפשרותו של החייל לטעון לחפותו, גם כשמדובר בעבירה "טכנית", דוגמת "סירוב ליתן דגימת שתן". כך, לדוגמא, יכול החייל לטעון כי הקש"ב חרג מסמכותו שכן במכלול נסיבות העניין – לא התגבשו התנאים שמאפשרים הוצאת צו המחייב מתן דגימה.

ייעוץ ע"י עורך דין צבאי מקצועי

זומנתם לחקירת מצ"ח בחשד לשימוש בסמים, או התבקשתם, במהלך חקירה, למסור דגימת שתן ואינם בטוחים כיצד נכון לפעול – זכותכם, כנחקרים, להתייעץ עם עו"ד וטוב תעשו אם תתייעצו עם עו"ד לענייני צבא העוסק בתחומי המשפט הצבאי.

Accessibility