עורכי דין מדברים על נכות מוסבת

נכות מוסבת

מהי נכות מוסבת?

נכות מוסבת, הינה כל נכות אשר נגמרה באופן ישיר ובאופן בלתי אמצעי מנכות אחרת.

נכות מוסבת לאדם שהוכר כנכה ע"י משרד הבטחון

אדם, אשר הוכר כנכה על ידי משרד הביטחון בגין נכות שנגרמה לו עקב שירותו הצבאי ובמהלכו, ונכותו המוכרת הביאה להיווצרותן של נכויות נוספות, זכאי לפי תקנה 9 לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), לבקש מהועדה הרפואית המחוזית, או הועדה הרפואית העליונה, להכיר בנכות נוספת זו כנכות מוסבת לנכות בגינה הוכר, גם אם פגימות אלו לא נבעו באופן ישיר מהשירות הצבאי והתפתחו לאחר סיומו.

תקנה 9 קובעת כי "היתה פגימה מסויימת שהנכה נפגם בה, נובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת שנפגם בה אותו נכה, רואים אותה פגימה כפגימה מוכרת, אף אם איננה נובעת באופן בלתי אמצעי מחבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות."

כך למשל, פציעה בכף רגל ימין, גרמה לנכה להיעזר ברגל שמאל יתר על המידה וכתוצאה מכך, התפתחה אצלו נכות ברגל שמאל שנים לאחר השחרור מהצבא. דוגמא נוספת היא נכה שמוכר על פוסט טראומה (PTSD) ושנים לאחר ששוחרר מהצבא, התפתחה אצלו סכרת. במקרים מסוימים, יכולות להיות הנכויות המאוחרות יותר, להיות מוכרות כנכויות מוסבות לנכות המוכרת. לשם כך, על הנכה להוכיח שהנכויות המאוחרות התפתחו באופן ישיר ובלתי אמצעי מנכותו המוכרת.

ישנה חשיבות רבה, כי הנכה ייפרט את כלל הפגימות שנגרמו לו בעקבות נכותו, ויגבה אותן במסמכים רפואיים מתאימים. במקרים המתאימים, ניתן יהיה לבסס יותר מנכות מוסבת אחת.

לפעמים, הנכות המוסבת יכולה להיות אפילו חמורה יותר מהנכות המקורית ואם תוכר כנכות מוסבת, יכולה להקנונת סעיפי ליקוי (כלומר, אחוזי נכות), משמעותיים.

בקשה להכרה בנכות מוסבת

מי שדן בקיומה או היעדרה של נכות מוסבת, היא הוועדה הרפואית באגף שיקום נכים במשרד הביטחון.

ההליך מתחיל בפניה אל אגף שיקום נכים בבקשה לכנס ועדה רפואית לצורך דיון בקיומה של נכות מוסבת. אם הפניה מנומקת ומספקת, יזומן הנכה לדיון בפני הוועדה הרפואית המחוזית. אם חסרים מסמכים או נתונים, הנכה יתבקש להשלים אותם לפני כינוס הוועדה.

בגלל שעם השנים גופנו נוטה לפתח תחלואה, בקשה להכרה בנכות מוסבת לא תמיד תתקבל בקלות, ועל הנכה יהיה להוכיח לוועדה הרפואית כי קיים קשר סיבתי רפואי בין הנכות בגינה הוכר לבין הנכות המוסבת. מעבר לשאלת הקשר הסיבתי הרפואי בין הנכות המוכרת לנכות המוסבת, אשר תיבחן ע"י הוועדה הרפואית, תבדוק הוועדה הרפואית בנוסף, האם הנכות המוסבת לא הושפעה מנסיבות חיצוניות אשר אינן קשורות לנכות המקורית. במקרה שכזה, ייתכן שהנכות המוסבת תוכר, אך רק באופן חלקי.

מי מטפל בהכרה בנכות מוסבת?

עורך דין צבאי המייצג בפני הועדות הרפואיות הקובעות את דרגת הנכות עבור אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, יסייע באיסוף וניתוח החומר הרפואי לקראת התביעה והוועדה הרפואית, ידאג להדגיש ולהבליט את הנתונים הרפואיים החשובים והמהותיים ביותר ולסייע לנכה בהתנהלות בפני הוועדה, מבחינת תיאור המקרה, תיאור הנכות וכיוצא באלו. בנוסף, עורך הדין ינמק מדוע יש להכיר בנסיבות העניין בנכות מוסבת לנכות המקורית.

גם אם כבר הופעתם בפני ועדה רפואית, וזו לא הכירה בנכות מוסבת בעניינכם, ניתן בתוך פרק הזמן המותר לכך, לערער על החלטת הוועדה הרפואית המחוזית גם בנושא זה בלבד. למידע נוסף אודות הגשת ערעור בפני הועדה הרפואית העליונה.

 

 

 

כלי נגישות