לצד האושר והשמחה שמלווים את תהליך הבאת ילדים לעולם, נשים רבות חוששות מפגיעה במעמדן במקום העובדה ואף מפיטורים במהלך תקופה רגישה זו. הדין הישראלי קובע שורה של הגנות וזכויות לנשים בהריון ולעובדים בטיפולי פוריות ובתקופת לידה והורות (חופשת לידה). 

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע איסור על הפליה בקבלה לעבודה ובעבודה על רקע הבדלים רבים בין בני אדם, ואחד מהם הוא הורות. משמעות הדבר היא שיש איסור חמור להפלות בין מועמדים לעבודה או בין עובדים בגלל היותם הורים או כוונתם להפוך להורים. הפליה יכולה להתבטא בשכר, בתנאי עבודה, בהזדמנויות קידום, בהגדרת סמכויות ותחומי אחריות, בהכשרה או השתלמות מקצועית, בפיטורים ובהטבות ותנאי פרישה מעבודה. 

כחלק מהאיסור על הפליה מחמת הורות, קיים איסור חמור על הפליה של עובדות בשל הריונן, ומעסיק אשר מפטר עובדת או פוגע בתנאי העסקתה בשל הריונה עובר למעשה עבירה פלילית ומסתכן בתשלום קנס, כמו גם בתשלום פיצויים משמעותיים לעובדת הנפגעת. גם מעסיק אשר פוגע בתנאי ההעסקה של עובד או עובדת בשל היותם בטיפולי פוריות פועל בניגוד לחוק ומסתכן בתשלום קנס ופיצוי. 

מעבר להגנה מפני פיטורים בשל הריון, עובדת בהריון אשר השלימה תקופת עבודה של חצי שנה זכאית להגנה מפני פיטורים בעת היותה בהריון ולאורך כל תקופת ההריון. חל איסור על מעסיקים לפטר עובדת בהריון, גם אם הסיבה לפיטוריה לא קשורה כלל להריונה. בנוסף, חל איסור על מעסיקים לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהריון, גם אם הסיבה לשינוי לא קשורה כלל להריונה. 

בהתאם לחוק, מעסיק יכול לפנות לממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בבקשה לקבלת היתר לפטר עובדת בהריון או לשנות את תנאי העסקתה. מעסיק המבקש לעשות כן, מחויב בכל ההוראות והכללים הנוגעים להליכי פיטורים או שינוי תנאי העסקה, ועליו לקיים בעניינה של העובדת שימוע כדין. אם לאחר השימוע הגיע המעסיק למסקנה שהוא מעוניין בפיטורי העובדת או בשינוי תנאי העסקתה, עליו להודיע לה על כך ועל העובדה שללא היתר מהממונה, לא יוכל לעשות כן. 

על המעסיק להגיש בקשה בכתב תוך פירוט הסיבות לפיטורים המבוקשים ולהוכיח כי העובדת מודעת לבקשה. לאחר מכן ניתנת לעובדת זכות תגובה. לאחר מכן, אם הממונה רואה צורך בכך, היא יכולה להזמין את הצדדים לדיון בפניה, ואז לתת את החלטתה. הממונה לא תיתן היתר לפיטורי העובדת או לפגיעה בתנאי העסקתה אם היא תסבור שהסיבה נעוצה בהריונה של העובדת. ואולם גם אם תסבור הממונה שאין קשר בין ההיריון לכוונה לפטר את העובדת או לשנות את תנאי ההעסקה, ותמצא שהיו טעמים ענייניים לבקשה, בכל זאת היא תוכל להחליט שאין מקום לתת היתר. 

גם עובדת או עובד המצויים בטיפולי פוריות מוגנים מפני פיטורים או שינוי תנאי העסקה, למשך 150 ימים מהמועד בו נעדרו לראשונה מהעבודה לצורך הטיפולים, או מהמועד בו החלו את טיפולי הפוריות אם לא נעדרו מהעבודה לצורכם, והכל בהתאם לתנאים וההוראות הקבועים בחוק. 

מאוד מומלץ לפנות לייעוץ פרטני עם עורך דין על מנת לוודא שלא נעשית פגיעה בזכויות, ולמיצוי הזכויות במקרה שפגיעה כבר התרחשה. רכבי הראל ושות' אשר מתמחה בדיני העבודה הישראלי ובייצוג מעסיקים ועובדים. 

כלי נגישות