פטור משירות ביטחון מטעמים רפואיים או נפשיים

על פי חוק, כל אדם חייב בשירות ביטחון אלא אם כן קיבל פטור מחובת הגיוס.

אותו פטור יכול להינתן מסיבות שונות אשר קבועות בחוק שירות ביטחון. כדוגמא: פטור על רקע רפואי או נפשי, פטור מחמת הווי משפחתי, פטור על רקע דתי, פטור מטעמי מצפון, פטור מחמת חריגה מסעיף 20 לחוק שירות ביטחון וכו'.

פטור על רקע רפואי או נפשי (שניהם נקראים פרופיל 21), נועד למעשה לחיילים או למלש"בים אשר להם בעיות רפואיות או נפשיות אשר מונעות מהם לשרת או להמשיך ולשרת בשירות ביטחון. 

מלש"ב (מיועד לשירות ביטחון) אשר מגיע להליכי הצו הראשון, יעבור בין היתר בדיקות רפואיות שמטרתן לקבוע את כושרו לשירות ביטחון, כחלק מהשלבים המקדימים לגיוסו. ככל שיעלה צורך רפואי, רופא הוועדה הרפואית בלשכת הגיוס יכול להפנות את המלש"ב למומחה רפואי צבאי בתחום הרפואי המתאים. לעיתים, ניתן לבקש לחזור על הבדיקה או לבקש מהוועדה לבצע בדיקת מומחה ככל שכזו לא נעשתה. פנייה זו יכולה להתבצע על ידי המלש"ב עצמו, או על ידי עו"ד מטעמו המתמחה בפנייה לגורמי הצבא בנושאים אלו. 

כל חייל או מלש"ב – גם אם גויס בפרופיל הגבוה ביותר (פרופיל 97), אולם בשלב מסוים (ואף לאחר גיוסו), חל שינוי במצבו הרפואי בשל פציעה, מחלה, או התפרצות של מצוקה נפשית – יכול לפנות דרך רופא היחידה (או אתר מתגייסים, אם המדובר במלש"ב) או באמצעות מיופה כח (כגון עו"ד) מטעמו, בבקשה לבדיקה חוזרת בוועדה רפואית לשינוי כושר רפואי.

אם בקשתו תתקבל, ייבדק החייל בפני הועדה הרפואית, אשר בראשה רופא אחד, ובכוחה יש לשנות את כושרו  הרפואי של החייל באופן זמני או קבוע ואף למצוא אותו לא כשיר לשירות ביטחון. ראו הרחבה בעמוד העוסק בנושא ועדות רפואיות בצה"ל.

חשוב לזכור כי כאשר מגיעים להיבדק ע"י הוועדה הרפואית, מומלץ להגיע מצוידים עם המסמכים הרפואיים הרלוונטיים והעדכניים. ההחלטה באשר לסעיף הליקוי המתאים נקבעת בהתאם לקריטריונים המנויים בספר הפרופילים של, שברובם אינם חשופים לציבור הרחב. קיימים סעיפים בודדים בספר הפרופילים אשר מאפשרים קביעת פרופיל גם למצבים רפואיים שלא אובחנו עד סופם, אך ניכר שהם מסבים למטופל מצוקה יומיומית משמעותית.  

על החלטת הועדה הרפואית ניתן להגיש ערעור ובמקרים מסוימים, קמה הזכות להופיע בפני הוועדה הרפואית העליונה. 

בניגוד לסברה המקובלת, הפרופיל הרפואי שניתן על פטור מטעמים רפואיים, כגון מחלות או חבלות והפרופיל שניתן על פטור מטעמים נפשיים, הוא אותו פרופיל של "בלתי כשיר לשירות ביטחון", המסומל בפרופיל 21. בתעודת הפטור יצוין פטור מטעמים רפואיים בשני המקרים ורק במסמכים הפנימיים הצבאיים יצוינו פרטים נוספים. רק לכמות מצומצמת של גופים במדינה יש גישה למסמכים הפנימיים הצבאיים הללו.

משרד עורכי דין צבאי, רכבי, הראל, מתמחה בייצוג חיילים ומלש"בים בבקשות ובפניות לגורמי צה"ל השונים, כולל גורמי הרפואה. למידע נוסף, צרו עמנו קשר.

כלי נגישות