עורך דין צבאי

עבירות בנשק (שימוש בלתי חוקי בנשק, אובדן נשק)

צה"ל מפקיד נשק בידיהם של חיילי צה"ל, לצורך ביצוע תפקידם. אלא שניסיון החיים מלמד כי נשק שהופקד בידיו של חייל – עלול, גם ללא כוונת זדון, להוביל להסתבכות בפלילים.

חוק השיפוט הצבאי כולל מספר רב של עבירות שמתייחסות לחובת השמירה על הנשק ומגבלות השימוש בו. כך, לדוגמא, סעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי (שכותרתו: "שימוש בלתי חוקי בנשק") קובע כי חייל שהשתמש בשנק ללא סמכות "או ללא נקיטת אמצעי זהירות נאותים" עובר עבירה שדינה שנתיים מאסר, ואם הפעיל את הנשק כאמור – עד שלוש שנות מאסר. סעיף עבירה זה משמש את התביעה הצבאית במרבית המקרים בהם מדובר ב"משחקים" בנשק (בין או אלו הובילו לירי ובין אם לאו) או בטיפול רשלני בנשק.

סעיף 80 לחוק השיפוט הצבאי, המתייחס, באופן כללי, ל"אי שמירתו של רכוש צבאי" קובע כי חייל שלא שמר על נשקו (מקלקול או אובדן) דינו עד שלוש שנות מאסר. חייל שלא שמר על נשקו בהתאם להוראות הצבא מוחזק כמי ש"התרשל" בשמירה על הנשק וצפוי, ככלל, למצוא עצמו נאשם בפני בית הדין הצבאי (גם מקום בו הנשק, בסופו של יום, נמצא).

עבירות אלו, של אי-שמירתו של נשק ושימוש בלתי חוקי בנשק, מיוחסות, לאור הגדרתן הרחבה, גם לחיילים נורמטיביים, לעיתים מצטיינים, שברגע של היסח הדעת – התרשלו או לא הקפידו על הוראות הצבא.

עבירות יותר חמורות מוקדשות לאלו שבמודע וב"זדון" – ביצעו עבירות בנשק. כך, לדוגמא, חייל שעשה שימוש בנשקו הצבאי שלא למטרות הצבא – דינו חמש שנות מאסר (סעיף 79(ב) לחוק) וחייל שהוציא, ביודעין ושלא כדין, נשק מרשות הצבא – דינו עד חמש-עשרה שנות מאסר (סעיף 78 לחוק).

יודגש כי הגדרתו של "נשק", בהקשרים אלו, הינה רחבה, וכוללת חלקים ואביזרים של כלי הנשק, כמו גם תחמושת וציוד לחימה אחר, גם אם איננו ראוי לשימוש.

משרד עורכי דין צבאי רכבי, הראל ושות', המתמחה במשפט צבאי, מייצג חשודים ונאשמים בעבירות נשק, החל מהתמודדות עם הליכי החקירה ועד לניהול ההליך הפלילי מול בית הדין הצבאי.

כלי נגישות