שחרור ממעצר בתיק בו טיפל משרדנו

יום אחד פנה למשרדנו מ' ל', אביה של בחורה שהואשמה בהיעדרות ממושכת מאוד משירות צבאי וביקש כי נייצג את בתו בהליכים הפליליים נגדה. לאחר פגישה עם הנאשמת בכלא הצבאי ועיון בחומר הראיות שנאסף נגדה, ביקשנו מבית הדין הצבאי לשחרר אותה ממעצר. בין היתר, הצגנו את כלל הפגמים בחומר הראיות ואת הנסיבות המשפחתיות הקשות של הנאשמת. בית הדין הצבאי קיבל את טענותינו והורה על שחרור הנאשמת ממעצר סגור. הפרקליטות לא ערערה על ההחלטה.

כלי נגישות