בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר תיקי האונס וההטרדה המינית בצה"ל.

הטרדה מינית בצבא עשויה לנבוע  מהתנאים המיוחדים הקיימים במסגרת הצבאית (יחסי מרות מובנים, שליטה מזערית של החייל על תנאי ואופי שירותו, תנאים של יחידה סגורה הכוללים לינה ושהיה משותפת לאורך כל שעות היממה ועוד), לכן ההטרדה המינית נפוצה יותר בצה"ל לעומת שוק העבודה האזרחי.

המפקדים בצבא זוכים למעמד רם, יש להם סמכויות רבות והם עשויים לנצל זאת לטובתם האישית; לכן המערכת הצבאית "מועדת לפורענות" בתחום ההטרדות המיניות.

על פי פקודת מטכ"ל העוסקת על איסור פגיעה על רקע מיני, הצבא מחויב לטפל במקרים כגון אונס, הטרדה מינית, ניסיון לאונס, מעשים מגונים, תקיפות מיניות, השפלה על בסיס רקע מיני וכיוצא בזה.

מהי הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998 בשילוב עם חוק העונשים במדינת ישראל, מגדירים מהי הטרדה מינית ואילו עונשים צפויים למי שמבצע הטרדה מינית או עבירות חמורות יותר על רקע מיני. הטרדה מינית מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מינית כאחת מהחלופות הבאות:

  • סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;
  • מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין;
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות;
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

החוק ממשיך וקובע, כי הצעות או התייחסויות כאמור בפסקאות (3) או (4) לעיל, המופנות לאדם בשירות במסגרת שירות, תוך ניצול יחסי מרות, יחשבו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות.

התמודדות המערכת הצבאית עם מקרי הטרדה מינית

יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר (יוהל"ם לשעבר יוהל"ן) מקבלת בשנים האחרונות תלונות רבות מחיילות וחיילים בגין הטרדה מינית. תפקידה לקבוע את מדיניות הצבא בנושא מטריד זה, והיא גם אחראית לבקר את הטיפול בנושא בכל זרועות הצבא.

מאחר והטרדה מינית בצבא נחשבת לאחת העבירות החמורות ביותר, עבירה פלילית לכל דבר, ניתן להעמיד לדין חייל/ת הנאשם/ת בהטרדה מינית בפני בית דין צבאי. במקרים חמורים פחות, יעמדו המטרידים למשפט בדין משמעתי בפני קצין מיוחד שהוסמך לשפוט בהטרדה מינית.

הרשעה בהטרדה מינית בצהל עבור אנשי קבע, אפילו בדין משמעתי (בטח ובטח בדין הפלילי), עשויה לגרור אחריה השעיה, הדחה ואף שחרור משירות הקבע על רקע זה, תוך פגיעה בזכויות ובשכר.

כמו כן, חייל או חיילת הסובלים מהטרדה מינית בצבא רשאים להגיש תביעה המאפשרת להם לקבל פיצויים לנפגעי הטרדה מינית, הם גם זכאים לקבל עזרה נוספת מהארגון.

חשוב לציין כי הטרדה מינית בצבא עשויה לבוא לידי ביטוי במעשים מגונים, בניסיון למעשים מגונים, בהטרדות מילוליות, בהתנהגות בוטה ומשפילה, בהתייחסות מבזה, בפגיעה, בהתנכלות שמקורה בהטרדה מינית, בהצעות מיניות מטרידות, בניצול מרות לקבלת שירותי מין ועוד.

בצה"ל הטילו את האחריות למיגור התופעה על אלופי הפיקוד, מפקדי הפיקוד ומפקדי הזרועות השונים. על המפקדים לקבוע אחראים לטיפול ולמעקב אחר הטרדות מיניות בצבא. כמו כן, הצבא מקיים הדרכות וקורסים כדי למנוע את התופעה ולמגר אותה.

כיצד נדרשים החיילים והחיילות לפעול במקרה של הטרדה מינית בצבא?

חייל או חיילת שנפלו קורבן להטרדה מינית בצהל יכולים להתלונן בפני מפקדם הישיר. במקרים מסוימים החיילים לא מעוניינים להתלונן בפני מפקדם הישיר, לכן צה"ל מפעיל את מרכז מהו"ת (מרכז התמודדות ותמיכה) לנפגעי הטרדה מינית ותקיפה מינית. בנוסף, הקורבן יכול לפנות לקצין בריאות נפש שתפקידו להפנות את הקורבן לגורמים המתאימים המעניקים סיוע לנפגעי תקיפות מיניות.

חשוב לדעת כי קורבנות של הטרדה ותקיפה מינית יכולים לפנות ישירות ליועצת לרמטכ"ל לענייני מגדר, גם אם ההטרדה המינית התרחשה מחוץ לצבא או במשפחה. כמו כן, ניתן לפנות למשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) או לדרוש מהגורם אליו פונים להעביר את התלונה לטיפול על ידי המשטרה הצבאית.

במקרה בו ההטרדה גרמה לנכות (ככלל נכות נפשית), יכולים חיילים וחיילות שהוטרדו מינית בצבא להגיש תביעה נגד משרד הביטחון בבקשה להכיר בהם כנכי צה"ל. לחלופין, הם יכולים להגיש תביעת פיצויים נגד התוקף, עליהם להוכיח את הנזקים (נפשיים ו/או גופניים) שנגרמו להם בעקבות ההטרדה המינית ולהוכיח קשר סיבתי בין הנזקים לפגיעה שחוו.

מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי של עורך דין צבאי המתעסק בהטרדה מינית בצבא והמתמחה גם בתחום המשפט הצבאי. משרד עורכי דין רכבי, הראל ושות' מתמחה במשפט צבאי ובמקרי הטרדה מינית בצבא, ברשותם ניסיון מקצועי רב וכלים מקצועיים שרכשו במהלך שנים רבות של עיסוק בתחום ובמהלך שירותם בפרקליטות הצבאית.

כלי נגישות