עבירות סמים והמשך שירות צבאי

מדיניות הענישה המחמירה של צה"ל בעבירות סמים ידועה למרבית החיילים והוריהם. מה שרבים לא יודעים, הוא שצה"ל בוחן את המשך שירותו של כל חייל שהורשע בעבירה כלשהי לפי פקודת הסמים המסוכנים, בבית דין צבאי או בית משפט אזרחי, או חייל שהורשע בעבירת סירוב להיבדק לגילוי שימוש בסמים מסוכנים, כשבעברו עבירת סמים.

בחינת המשך השירות נעשית באמצעות ועדה המכונה "ועדת סמים" ובראשה עומד קצין בדרגת סגן אלוף. בוועדה זו יש לחייל זכות להעלות את טענותיו וגם זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין צבאי.

לתוצאת הוועדה עשויות להיות השלכות כבדות משקל על שאלת המשך שירותו של החייל בצבא או שחרורו מצה"ל, עד לכדי מניעת זכויות כלכליות כמו מענק שחרור, פיקדון לחיילים משוחררים, "הטבות צ'ופר" (שובר פסיכומטרי, קורס נהיגה ועוד קורסים במימון צבאי מלא), מלגות לימודים אקדמאים ועוד. מעבר לכך, חייל שהוחלט על שחרורו במסגרת הוועדה, ייקבל תעודת שחרור עליה מופיע כי שוחרר בגלל "אי התאמה".

הוועדה תדון בעניינו של חייל שהורשע בבית דין צבאי בעבירת סמים, בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין בעניינו הפך לחלוט (לא ניתן לערעור). הוועדה תדון בעניינו של חייל שהורשע בבית משפט אזרחי בעבירת סמים, בתוך 30 יום מקבלת העדכון על פסק הדין ובכפוף לכך שפסק הדין חלוט (לא ניתן לערעור).

במסגרת הדיון בוועדת הסמים, שוקלת הוועדה את חומרת העבירה בה הורשע החייל, דברי החייל וטענות עורך דינו, המלצות מפקדים, המוטיבציה של החייל ומידת החרטה והאחריות שלוקח על מעשיו ועוד.

על החלטת הוועדה קיימת זכות ערעור בתוך שבעה ימים מהיום בו החלטת הוועדה הובאה לידיעת החייל או עורך דינו.

משרדנו מלווה חיילים החל משלב חקירת המצ"ח, דרך ההליכים בבתי הדין הצבאיים ומייצג את האינטרסים של לקוחותיו גם בוועדות סמים, הדנות בהמשך שירותם הצבאי לאחר הרשעה בעבירת סמים.

ההחלטה שלהלן היא דוגמא להליך מוצלח שהתנהל בפני וועדת סמים, במהלכו שכנענו את הוועדה להורות על המשך שירותו של החייל, בהתאם לרצונו.

 

 

כלי נגישות