חוק השיפוט הצבאי שחוקק בשנת 1955, חל על כלל משרתי הצבא, לרבות, ציבור משרתי הקבע. כפועל יוצא מכך, כל עניין משפטי הקשור לציבור משרתי הקבע נדון בפני רשויות הצבא ובהן המשטרה הצבאית, המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), הפרקליטות הצבאית, בתי הדין הצבאיים, מחלקת הסגל, ראש אכ"א וועדות הערר אשר הוקמו לפני מספר שנים בהתאם לחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע -2010.

רכבי, הראל ושות' – משרד עו"ד לאנשי קבע

כמשרד עורכי דין לענייני צבא, אנו במשרד רכבי, הראל ושות' מעמידים לרשות ציבור משרתי הקבע מגוון נרחב של שירותים משפטיים, בכל הסוגיות המשפטיות הקשורות במשרתי הקבע בצה"ל:

 • עבירות משמעת שונות במהלך תקופת שירות הקבע.
 • ייצוג אנשי קבע בפני בתי הדין הצבאיים בחשד לביצוע עבירות שונות בתחום הפלילי-צבאי (עבירות מין, סמים, נשק וכדומה) וייעוץ בנושא השלכות הליכים אלו על שירותם הצבאי וזכויותיהם הכספיות.
 • ייצוג משרתי קבע בהליכים פליליים בבתי המשפט האזרחיים וייעוץ באשר להשלכות הליכים אלו על שירותם הצבאי וזכויותיהם הכספיות.
 • ייעוץ וייצוג בוועדות הנוגעות לפיטורין משירות קבע מחמת היעדר אופק שירות, אי מעבר מקבע ראשוני לקבע מובהק, תפקוד לקוי, צמצומים (במסגרת תוכנית התכנסות / צמצומים מטכ"לית) ופרישה כפויה לגמלאות.
 • ייצוג בפני ועדות התרת התחייבות לשירות קבע ממגוון סיבות.
 • ייעוץ בנוגע לפיטורי נשות קבע בהריון, פיטורי אנשי קבע במהלך טיפולי פוריות וייצוג בפני הועדות הדנות בנושאים אלו בצה"ל ובמשרד הביטחון.
 • ייצוג בהליכי השעיה, הדחה והעברה מתפקיד.
 • ייצוג בוועדות להפחתת שכר.
 • טיפול מול מחלקת הסגל בהליכים של גיוס לשירות קבע.
 • ייצוג בפני ועדת הערר הפועלת לפי חוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע -2010.
 • הליכי ערעור שונים.

פיטורי אנשי קבע

משרד עורכי דין רכבי, הראל ושות' בעלי ניסיון ייחודי בטיפול בכלל הסוגיות המשפטיות הקשורות במשרתי הקבע ובקיאים בתוכניות הצמצומים/התכנסות ומודל הצערת הצבא, במסגרתן צה"ל מפטר אלפי משרתי קבע.

בנוסף, משרד רכבי, הראל ושות' מתמחה במתן שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בכל הסוגיות המשפטיות הקשורות לפיטורי אנשי קבע כגון: שחרור משרתי קבע מצה"ל בעילות היעדר אופק שירות או תפקוד לקוי, אי מעבר מהקבע הראשוני לקבע המובהק, עילות השחרור החדשות משנת 2016 ואילך ועוד מגוון נרחב של נושאים הקשורים לתנאי השירות, לרבות, תנאי שירות למשרתות קבע המצויות בתקופת ההיריון ולאחריה ומשרתי קבע המצויים בטיפולי פוריות.

שירותי המשרד עוסקים גם בייצוג ציבור משרתי הקבע בפני וועדות שונות המתקיימות בעניינם במחלקת הסגל בצה"ל ובפני ראש אכ"א וכן, ערעור על כל אלו. בין היתר, וועדות להתרת התחייבות לשירות קבע, וועדות הדנות בהשעיה או הדחה של משרת קבע מתפקידו, וועדות הדנות בהפחתת שכר במקרים רלוונטיים ועוד.

ייצוג בפני ועדת הערר למשרתי הקבע

המשרד עוסק בייצוג משרתי קבע בפני ועדת הערר אשר הוקמה לפני מספר שנים, אשר עורך הדין רכבי היה חלק מיוזמי הצעת החוק להקמתה. ועדה זו היא למעשה ועדה חיצונית למערכת הצבאית ועוסקת בסכסוכים הדומים באופיים לסכסוכי עבודה בין משרת הקבע לבין הצבא. על פי החוק, כל משרת קבע רשאי לפנות לוועדה אם הוא רואה עצמו נפגע מהחלטה שהתקבלה בעניינו על ידי גורם צבאי מוסמך, בנושאים מסוימים.

בין יתר הנושאים הנדונים במסגרת ועדת הערר תמצאו:

 • ענייני סיום שירות קבע מעילות שונות הקבועות בפקודות הצבא.
 • ענייני שכר וזכויות נלוות, לרבות, זכאות לימי חופשה ופדיון ימי מחלה, מענק שחרור, ניכויי שכר, זכאות לרכיבי שכר.
 • ענייני אי-קבלה לשירות הקבע.

ועדת הערר הוקמה בהוראת שר הביטחון, והיא מתכנסת בהרכב של שלושה חברים הכוללים את יו"ר הועדה, נציג ציבור בעל ידע ומומחיות בתחום השירות הצבאי ונציג ציבור נוסף אשר נבחר על פי המלצת הרמטכ"ל ובהתאם להצעתו של שר הביטחון.

אנחנו במשרד עורכי הדין רכבי, הראל ושות', מעמידים לרשות ציבור משרתי הקבע מגוון נרחב של שירותי ייעוץ וליווי משפטי בכל הנוגע לניהול ענייניהם אל מול ועדת הערר.

על החלטת וועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט המחוזי במסגרת ערעור מנהלי. משרדנו מייצג את משרתי הקבע בהליכים אלו גם כן.

משרד עו"ד רכבי, הראל ושות' – יחד איתך לאורך כל הדרך!

ניסיונם הרב של עורכי הדין רכבי והראל בתחום המשפט הצבאי בשילוב ניסיונם הצבאי רב השנים בפרקליטות הצבאית ובפרט תפקידה הקודם של עו"ד אלה הראל כיועצת משפטית לראש מחלקת הסגל בצה"ל ותפקידו הקודם של עו"ד שלמה רכבי כעוזר הסנגור הצבאי הראשי, מעמידים לרשותם את כל הכלים המקצועיים הנדרשים על מנת לסייע לכלל משרתי הקבע בסוגיות משפטיות המתעוררות לאורך השירות או אגב סיומו.

רוצים לדעת יותר על שירותי עריכת הדין המוענקים לציבור משרתי הקבע במשרד עורכי הדין רכבי, הראל ושות'?

צרו עמנו קשר עוד היום!

כלי נגישות