פסילת מקצוע בצבא

פסילת מקצוע בצבא מאפשרת לכם לשנות את השיבוץ הצבאי שלכם. מדובר בהליך ביורוקרטי אשר מרבית החיילים יתקשו לעבור אותו בעצמם, אך בעזרת הסיוע הנכון יוכלו לעשות כן ולשנות את התפקיד שלהם. כיצד עובדת פסילת מקצוע בצבא? מי ממליץ עליה? מתי היא מתבצעת? כל זאת ועוד – במאמר זה.

פסילת מקצוע צבאי- מה מי ואיך?- עורך דין צבאי, רכבי הראל ושות'

מהי פסילת מקצוע?

חיילים בכל הצבא מוכשרים למקצועות מסוימים. ישנם חיילים המוכשרים למקצועות לוחמה, אחרים למקצועות טכניים דוגמת נהג או מכונאי וחלק מהחיילים אף למקצועות פרופסיונליים דוגמת מקצועות טכנולוגיים, עריכת דין, מהנדסים ועוד.

חייל ישרת בתפקיד התואם את המקצוע אליו הוכשר, כל עוד הוא מתאים לכך. היה והחייל ימצא לא מתאים למלא את תפקידו המקצועי, הרי שהשיבוץ שלו ישונה והוא יעבור מתפקידו המקצועי אל תפקיד אחר. הליך זה, בו חייל נמצא לא מתאים לשירות במקצוע אליו הוכשר והוא מועבר לשירות בתפקיד אחר, נקרא הליך פסילת מקצוע בצבא.

מי ממליץ על פסילת מקצוע?

המפקד הישיר של חייל יוכל להמליץ על פסילת המקצוע שלו. הסיבה לפסילה זו תהיה תפקוד צבאי לקוי. אולם על פי רוב, הפסילה נעשית על ידי ועדה לפסילת מקצוע. בסמכותה של הועדה להמליץ על פסילת מקצועו של החייל מסיבות שונות. להלן נפרט מהן אותן סיבות בגינן הוועדה תמליץ על פסילת מקצוע צבאי. בסופו של דבר, מפקד בכיר בחייל אליו משתייך החייל הוא זה אשר יאשר את הפסילה.

מתי מתבצעת פסילת מקצוע?

פסילת מקצוע מתבצעת במהלך שירותו של החייל, מסיבות שונות. כאמור לעיל, מפקד ישיר של חייל יכול להמליץ על פסילת המקצוע עקב תפקוד צבאי לקוי. כך, למשל, מפקד בלוחמה יוכל להמליץ על פסילת מקצוע צבאי של לוחמה והחייל יעבור לתפקיד אחר בחייל.

עם זאת, עיקר הפסילות קורות להמלצת ועדת פסילת מקצוע. נמנה כעת את הסיבות בגינן הוועדה תמליץ על פסילת מקצוע בצבא.

פסילה רפואית: חייל נדרש לפרופיל רפואי מסוים כדי לשרת במקצועו. חייל אשר הפרופיל הרפואי שלו השתנה וכיום הפרופיל הרפואי שלו לא תואם לדרישות המקצועיות של מקצועו הצבאי, צפוי לקבל פסילה רפואית. כדי לקבל פסילה רפואית בוועדה לפסילת מקצוע צבאי, על החייל לעמוד תחילה בפני וועדה רפואית אשר תעדכן את הפרופיל הרפואי שלו.

פסילה נפשית: פסילה זו תינתן במקרים בהם החייל לא יימצא כשיר למקצוע הצבאי שלו מסיבות נפשיות. על פי רוב, פסילת מקצוע צבאי בעילה נפשית תינתן לאחר קבלת חוות דעת מקב"ן. קב"ן הוא קצין בריאות נפש בצה"ל, ותפקידו, בין היתר, לבחון את החוסן הנפשי של החיילים. בסמכותו של הקב"ן להמליץ על פסילת מקצוע צבאי.

דרגת קה"ס: הקב"ן אף יוכל לקבוע דרגת קה"ס (קשיי הסתגלות) לחייל. דרגת קה"ס 2 ומעלה פוסלת, באופן אוטומטי, את החייל מתפקידי לחימה. דרגות קה"ס גבוהות יותר פוסלות שירות בכל המקצועות הקדמיים בצה"ל. קביעת דרגת קה"ס תשפיע באופן מהותי על פסילת המקצוע בצבא. אם ביכולתכם להשיג דרגת קה"ס לפני וועדת פסילת מקצוע צבאי – עשו זאת!

פסילה חברתית משפחתית: לעיתים, הרקע לפסילת המקצוע הצבאי הוא רקע משפחתי, חברתי או סביבתי. לרוב, פסילה שכזו תתבצע בהתאם להמלצת גחל"ת, הגוף האמון על חזרת עריקים לשירות תקין ושיקומם.

פסילה על רקע אי התאמה: פסילה שכזו תינתן ככל שהוועדה תתרשם כי החייל לא מתאים לתפקידו המקצועי. הפסילה תוכל להתבסס על חו"ד מפקד ישיר.

הליך פסילת מקצוע בצבא

בשלב הראשון, על החייל לבקש לראות וועדה רפואית, קב"ן או מאבחן של גחל"ת, גוף חזרה לשירות תקין של צה"ל. כל אחד מאלו יוכל להמליץ על עלייה בפני וועדת פסילת מקצוע. כמו כן, גם המלצת מפקד ישיר תסייע לכם בהגעה אל וועדת פסילת המקצוע בצבא.

הוועדה מתכנסת ברמה החיילית, והיא תדון בכל המקרים העומדים לפניה. בסופו של דבר, הוועדה תעביר את המלצותיה. כמעט בכל המקרים, המלצות הוועדה תקבלנה בסופו של דבר אישור. עם זאת, הסמכות המאשרת עצמה היא מפקד בכיר בחייל אשר הוסמך לכך. חשוב להדגיש כי זהו ההליך עבור חיילים שאינם קצינים, בעוד שאצל קצינים ההליך אחר ומורכב יותר.

השפעות פסילת מקצוע

פסילת מקצוע בצבא לא תבטיח, בהכרח, כי תעברו לתפקיד של יומיות למשל אלא רק תמנע מכם מלשרת בתפקיד הספציפי בו אתם עוסקים. על פי רוב, תתבקש פסילה משירות קרבי. ככלל, החייל יעבור לתפקיד עורפי בחייל. אולם אם לחייל קה"ס, הת"ש וכדומה, התפקיד החדש שלו ייקבע בהתאם ויאופיין בתנאי שירות נוחים.

האם יש צורך בעורך דין לצורך פסילת מקצוע?

עורך דין צבאי יוכל לא רק לסייע לכם בהשגת זימון לוועדת הפסילה, אלא גם להכין אתכם לקראתה. עורך דין המתמחה במשפט הצבאי יידע מה נכון להגיד בפני הוועדה וממה עדיף להימנע. הליך הכנה נכון לקראת הוועדה, הכולל ייעוץ ברור ומקצועי מצד עורך הדין הצבאי, ישפר פלאים את הסיכויים שלכם בוועדה.

כלי נגישות