חוק השיפוט הצבאי

חוק השיפוט הצבאי (חש"צ) הוא החוק העיקרי המסדיר את מכלול ההיבטים של המשפט הצבאי, החל מרשימת העבירות המוגדרות בחוק, דרך שאלת תחולת החוק (מי נשפט בהתאם לחוק) ועד להקמת מערכת השיפוט הצבאית כולה. החוק הוא כמובן פרטני ומוגדר רק לאוכלוסיות מסוימות ולסיטואציות משפטיות מסוימות והוא שונה בהיבטים רבים מהמשפט ה"רגיל" שמחוץ לגבולות המשפט הצבאי. לכן כל עיסוק משפטי הקשור לחש"צ עדיף שיבוצע ע"י עורך דין צבאי.

עקב הייחודיות של משרתי כוחות הביטחון מבחינות רבות, חוק השיפוט הצבאי נולד על מנת ליצור את האבחנה הנדרשת גם בהקשר המשפטי (יצירת "קודקס" מקיף). ניתן לומר כי במקרים רבים החוק הוא המקביל הצבאי לחוקים אזרחיים שונים. חשוב לציין ולהבין כי אמנם החוק נוגע לחיילים בשירות, אך הוא יכול להיות רלוונטי גם לאחר השחרור מהשירות, בתנאים המפורטים בחוק (ככלל – ניתן להגיש כתב אישום נגד חייל בגין מעשה שביצע בתקופת שירותו, עד ל – 180 יום לאחר שחרורו).

על מי חל חוק השיפוט הצבאי?

עיקר החוק נוגע לחיילים בשירות חובה, בשירות קבע ולחיילי מילואים והוא נוגע לעבירות שבוצעו במהלך השירות (אך ניתן להפעיל החוק, כאמור, גם כאשר האדם עצמו כבר אינו בשירות פעיל). כמו כן, אסירים ועצורים הנמצאים חוקית תחת משמורת הצבא נכנסים גם הם תחת תחולת החוק.
מבחינת עובדי צה"ל שאינם חיילים, החוק חל על מקרים פרטניים ומוגדרים של עבירות צבאיות. ברוב המקרים האחרים על עובדי צה"ל חלים חוקי השיפוט האזרחיים.

עבירות במסגרת חוק שיפוט צבאי

חוק השיפוט הצבאי מגדיר שורה רחבה של עבירות צבאיות ומקרים בהם חיילים ישפטו לפי הגדרות החוק. כך למשל ניתן לשפוט חייל על מסירת ידיעות מסווגות, על רישום כוזב של תעודות ומסמכים וגם על מקרים כגון סירוב להיבדק לגבי שימוש בסמים. העבירות המוגדרות בחש"צ כוללות עבירות פליליות "רגילות" וגם עבירות שמהותן צבאית ואשר הן רלוונטיות רק למי שנמצא בשירות צבאי (קרי, עבירות שבאזרחות אינן קיימות או שאין מעמידים עליהן לדין). כמובן שהעבירות הצבאיות ויתר העבירות המפורטות בחוק הן רחבות מאוד ומכסות שלל מקרים ואפשרויות.
לסיכום: חוק השיפוט הצבאי הינו חוק ייעודי ושונה מהחוקים האזרחיים, ככזה הוא מצריך התמחות ייעודית והיכרות מעמיקה עם מערכות השיפוט הצבאיות ועם מכלול הגדרות החוק כדי לייצג משפטית בצורה האופטימאלית. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד צבאי , רכבי, הראל ושות'.

כלי נגישות