איך לצאת ממשפט צבאי ע"י עורך דין צבאי מקצועי

חיילים רבים מבצעים עבירות שונות בגינן הם עשויים להישפט, בדרך ככל בבתי הדין הצבאיים. חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 מסדיר את הנושא וקובע מי האוכלוסיות העשויות להישפט על פי החוק, אילו עבירות נחשבות לעבירות צבאיות ואילו עבירות ניתנות לשיפוט בדין משמעתי או בבית דין צבאי. כל חייל מעוניין לצאת עם כמה שפחות נזקים ממשפט צבאי, ללא רישום פלילי וללא עונשים חמורים. לכן, מומלץ לכל החייל הנעצר על ידי משטרה צבאית, מובל לחקירה או עומד בפני משפט בצבא, לפנות לייעוץ מקצועי ולייצוג משפטי על ידי עו"ד צבאי מומלץ.

חיילים רבים בשירות חובה, קבע (שניהם יחד נקראים שירות סדיר), או מילואים מעוניינים לדעת איך לצאת ממשפט צבאי, לכן הכנו עבורכם כתבה בנושא. אך חשוב להדגיש כי אין לוותר על ייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין צבאי מקצועי, מנוסה ומומלץ, במיוחד אם עומדים למשפט בבית דין צבאי בגין עבירה העלולה להסתיים במאסר ממושך, בעונש כבד אחר וברישום פלילי העלול לפגוע גם בחיים האזרחיים.

איך לצאת ממשפט צבאי במסגרת הדין המשמעתי?

חוק השיפוט הצבאי מסדיר את הכללים והתנאים המאפשרים עריכת דין משמעתי. על פי חוק השיפוט הצבאי, ניתן להעמיד חייל לדין משמעתי בעבירות כגון:

  • עבירות צבאיות שהעונש המירבי עליהן אינו עולה על שלוש שנות מאסר (בעבירות אשר יש חובה לחקור אותן במצ"ח, ההחלטה אם לעמיד לדין משמעתי או להגיש כתב אישום בבית דין צבאי, נתונה לפרקליט צבאי. לעיתים, תהיה לחייל זכות להליך שימוע לפני קבלת החלטה).
  • עבירות נהיגה ותעבורה, למעט עבירות תנועה חמורות.
  • עבירות הנוגעות לפגיעה בבעלי חיים.
  • עבירות מסוימות לפי חוק המילואים, התשס"ח-2008.
  • עבירות לפי חוק למניעת הטרדה מינית, יכולות לידון בדין משמעתי ע"י קצין שיפוט מיוחד שהוסמך לדון בהליכים מסוג זה ובהוראת פרקליט צבאי.

בנוסף, בפרק השלישי לחוק השיפוט הצבאי הוגדרו עבירות צבאיות הנדונות בבתי הדין הצבאיים, חלקן עבירות פליליות אשר הרשעה בהן עלולה לגרום נזק רב עבור החייל, גם בחייו האזרחיים לאחר שחרורו מצה"ל. יש עבירות ייחודיות לצבא כגון עבירת העדר משירות צבאי, אי ציות לפקודות, הטלת מום, התנהגות בלתי הולמת ועוד.

חשוב להכיר כי בית הדין הצבאי מוסמך לשפוט חייל שביצע עבירות גם לפי חוקים שאינם "צבאיים". כמו למשל, עבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 או לפי פקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג-1973.

רפורמה במשפט הצבאי

בשנים האחרונות בוצעו מספר רפורמות בעולם המשפט הצבאי ובעבודתם של בתי הדין הצבאיים, במיוחד לנוכח ריבוי מקרי הנפקדות והעריקות מצה"ל וריבוי תיקים של שימוש עצמי בסמים קלים בקרב חיילים.

לחייל המואשם בעבירת נפקדות או עריקות מומלץ לפנות לייעוץ על ידי עורך דין צבאי השתמטות. בעזרת עורך דין לחיילים תוכלו גם אתם לדעת מה האפשרות העומדת לפניכם כדי לצאת ממשפט צבאי כזכאים או לקבל עונש קל, איך למחוק רישום פלילי וכיצד לשכנע את השופטים להקל בחומרת העונש.

לעיתים, יש לשירות הצבאי השלכות על חיילים שנפגעו או חלו עקב או במהלך שירותם הצבאי ולכן חשוב לפנות לשירותיו של עורך דין צבאי רפואי כדי לממש את מלוא הזכויות המגיעות לחייל על פי חוק ועל מנת להגן עליו ולשמור על האינטרסים שלו.

כלי נגישות