עבירות מין בצבא

עבירות מין בצבא

תחום "עבירות המין" בצבא נמצא, בשנים האחרונות, במוקד האכיפה של התביעה והפרקליטות הצבאית.

מהי מדיניות צה"ל בסוגיית עבירות המין בצבא?

לגישת התביעה הצבאית, מאפייניו הייחודיים של השירות בצה"ל (ובכלל זאת: החובה לשרת; העדר יכולת הבחירה בכל הנוגע למקום השירות; יחסי האמון שצריכים לשרור בין המשרתים; המבנה ההיררכי של צה"ל ועוד) מצדיקים החמרת היחס לעבירות מין, הן בכל הנוגע למדיניות ההעמדה לדין והן בהיבטי ענישה.

מדיניות זו מתחילה בנגישות הגשת התלונה (נפגעת העבירה יכולה לבחור בין שלל גורמים ומסלולי בירור לתלונתה, החל מקבלת סיוע, דרך בירור מפקדים ועד חקירת מצ"ח) וממשיכה בהליכי חקירה יסודיים למדי, גם בגין תלונות על מעשים שאינם חמורים במיוחד.

חקירות מצ"ח של הטרדות מיניות ועבירות מין בצה"ל

חקירות מצ"ח בחשד לעבירות מין כוללות (לצד גביית עדויות המתלוננת והחשוד) מהלכי חקירה רבים: גביית עדויות מחיילי הבסיס (אם כעדי ראייה פוטנציאלים ואם כעדי שמיעה, על דברים שנאמרו ע"י המתלוננת ו/או החשוד בסמוך לאירוע הנטען); עריכת עימות בין המתלוננת לחשוד (בתנאי ששניהם מסכימים); עריכת בדיקות פוליגרף; חדירה למכשירי טלפון נייד לצורך בחינת התכתבויות וחילופי מסרים / תמונות בין השניים; איכונים ועוד.

בתום החקירה (מקום בו בוחרת המתלוננת במסלול החקירה הפלילית), בוחנת הפרקליטות הצבאית את חומר החקירה ומקבלת החלטתה (סגירת תיק / העמדה לדין משמעתי / הגשת כתב אישום פלילי).

בניגוד לשנים עברו, בהן מקרים רבים של עבירות מין שאינן חמורות במיוחד הסתיימו בהליך משמעתי בלבד, כיום – במסגרת המדיניות המחמירה – הנטייה של הפרקליטות הצבאית הינה להורות על הגשת כתב אישום גם במקרים "גבוליים", אם מבחינת חומרת העבירה ואם מבחינת התשתית הראייתית.

כך, לדוגמא, מקרים של נשיקה או התגופפות שלטענת המתלוננת בוצעו שלא בהסכמתה עלולים להוביל לכתב אישום גם בלא נגיעה פולשנית באיברים אינטימיים וגם אם "כל" מה שיש לתביעה הצבאית הינו עדותה של המתלוננת.

חשוב לזכור ולהבין: עדות של קורבן עבירה הינה "ראייה" ובמרבית תיקי עבירות המין (מעשים שמטבעם מבוצעים בחדרי חדרים) הראייה המרכזית (שלא לומר היחידה) שיש לתביעה הצבאית להציג לביה"ד הינה עדותה של המתלוננת.

על אף זאת, ועל אף הזהירות בה מחוייבים בתי הדין הצבאיים לנהוג טרם הרשעה על סמך עדות יחידה, חיילים רבים הורשעו בעבירות מין חמורות על סמך עדות יחידה של קורבן העבירה.

המדיניות המחמירה של צה"ל מוצאת ביטויה גם בהחלטות בתי הדין הצבאיים. כך, לדוגמא, בשלבי המעצר (מרבית הנחקרים בחשד לעבירות אלו יוותרו במעצר בזמן החקירה וגם לאחר הגשת כתב האישום) והן בענישה מחמירה.

ענישה על עבירות מין בצבא

כיום – חייל שהורשע בעבירת מין צפוי לתקופת מאסר ממושכת (לצד מאסר מותנה), הורדה לדרגת טוראי ופיצויים לקורבן העבירה. מקום בו עסקינן במשרת קבע שמורשע בעבירת מין – לאחר הרשעתו תכונס גם וועדה להתרת התחייבויות, שבמרביתם המוחלט של המקרים – תורה על סיום שירותו בצה"ל (לעיתים – אגב פגיעה קשה בזכויותיו הכספיות והפנסיוניות).

על אף שתחום עבירות המין מוסדר, ברובו, בחקיקה "אזרחית" רגילה (חוק העונשין והחוק למניעת הטרדה מינית), קיים ייחוד להליכים אלו במסגרת הצבאית, הן בשל היבטי ה"מרות" (יחסי מפקד-פקודה) שקיימים בחלק מהמקרים והן, כאמור, בשל מדיניות העמדה לדין מחמירה.

גם מסיבה זו – אם זומנתם לחקירת מצ"ח בחשד לביצוע עבירת מין, מומלץ כי קודם להתייצבות לחקירה (או במהלכה) תתייעצו עם עורך דין צבאי בעל נסיון בטיפול בחקירות ובהליכים משפטיים הנובעים מחשד לביצוע עבירות מין בצה"ל.

כלי נגישות