פרופיל צבאי

ערעור על פרופיל רפואי

מלש"בים וחיילים רבים מעוניינים לערער על הפרופיל שלהם. לעיתים, כדי להעלות פרופיל ולשרת ביחידה קרבית ולעיתים כדי להוריד פרופיל ולהימנע משירות קרבי. במאמר זה נכיר תחילה את הפרופילים השונים בצה"ל והמשמעות של כל פרופיל. לאחר מכן, תוצגנה הדרכים לערעור על הפרופיל הצבאי.

קביעת פרופיל

פרופיל צבאי נקבע לחיילים כבר בצו הראשון. החייל מגיע ללשכת הגיוס, נבדק רפואית ונקבע לו פרופיל. פרופיל זה הינו פרופיל קבוע, אולם כפי שנראה להלן ניתן לשנות אותו. ראשית, עוד לפני שנעבור אל שינוי הפרופיל וערעור עליו, רצוי שנציג את כל הפרופילים בצבא.

פרופיל 97

הפרופיל המקסימלי. פרופיל 97 מאפשר שירות בכל היחידות בצה"ל, תוך מתן עדיפות ליחידות קרביות על פני יחידות שאינן כאלו. אם נקבע לכם פרופיל 97, יהיה לא פשוט כלל להגיע לתפקידים עורפיים וככל הנראה תמצאו את עצמכם בשירות קרבי.

פרופיל 82

פרופיל 82 מעיד על בעיה רפואית קלה, אשר מונעת שירות בסיירות המובחרות ביותר אך מאפשרת שירות בחטיבות החי"ר והשריון. החייל צפוי להיות מגויס לחטיבות אלו.

פרופיל 72

פרופיל 72 נקבע במקרים בהם מאובחנות בעיות רפואיות משמעותיות יותר, דוגמת בעיות גב. פרופיל זה מאפשר שירות בשריון, בתותחנים, בחיל הים (אף בתפקידי חובלים וצוללות) ובגדודים המעורבים. עם זאת, שירות בחטיבות החי"ר הינו בלתי אפשרי.

פרופיל 64

פרופיל 64 אינו מאפשר לחייל לשרת ביחידות הלוחמה הקלאסיות. יתאפשר שירות כתומך לחימה או כלוחם ביחידות החילוץ וההצלה. עם פרופיל 64, הסבירות להגיע לתפקידים עורפיים הינה גבוהה.

פרופיל 45

פרופיל 45 לא מאפשר שירות כלוחם או תומך לחימה, אלא שירות בתפקיד עורפי. עבור מי שנקבע לו פרופיל 45, הגעה לתפקיד יומיות תהיה פשוטה יותר.

פרופיל 25

פרופיל מתנדבים אשר בחרו להתנדב לשירות צבאי למרות שנקבע להם פרופיל 21.

פרופיל 24

פרופיל 24 הינו פרופיל זמני. הפרופיל נקבע עבור מלש"ב אשר מנוע מלשרת בצה"ל עקב פציעה או ניתוח, אך מדובר במניעה זמנית ולא נצחית. הפרופיל צפוי להשתנות לאחר החלמת החייל.

פרופיל 21

פטור מלא משירות צבאי. החייל יוכל להתנדב לשירות של שנתיים. יכול להינתן על רקע פיזי או נפשי.

הגשת ערעור על פרופיל

הגשת ערעור על פרופיל אפשרית משלושה טעמים – הפרופיל אינו תואם את כשירותו של החייל, החייל קיבל פרופיל 21 בעוד שלדעתו הוא כשיר לשרת או שחל שינוי במצבו הבריאותי של החייל המצדיק את שינוי הפרופיל.
את בקשת הערעור יגיש החייל ליחידת מיטב, בצירוף המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. לאחר הגשת הבקשה וככל שיש בה ממש, יזומן החייל לוועדה רפואית. הוועדה תורכב מרופאים צבאיים בשירות סדיר או במילואים, שיבחנו את הבקשה ויכריעו בה.
ערעור על פרופיל באופן עצמאי צפוי, על פי רוב, שלא להתקבל. לעומת זאת, כאשר הערעור מוגש בעזרת עו"ד צבאי המתמחה בתחום, סיכויי הצלחתו גבוהים הרבה יותר. עורך הדין ידע כיצד להציג את המצגים העובדתיים והמשפטיים כדי להוביל לכך שהערעור יתקבל.
לעיתים, במהלך הערעור, לא ישונה הפרופיל של החייל אך יקבעו לו סעיפים המשנים את השירות שלו. כך, סעיף האוסר על לינה בשטח צפוי למנוע שירות קרבי, אף אם הפרופיל הינו פרופיל המאפשר שירות קרבי.
זאת ועוד, ישנם מקרים בהם דרך הפעולה הנכונה אינה ערעור על הפרופיל אלא הגשת בקשה להקלות ת"ש. קבלת הקלות ת"ש תשפיע גם היא על אופן השירות ועל תדירות החזרה הביתה, ועבור לא מעט חיילים ניתן לקבל הקלות ת"ש יותר בקלות משניתן לערער על הפרופיל.

משרד עו"ד רכבי הראל ושות'

מעוניינים להוריד או להעלות פרופיל? רוצים שהערעור שלכם או של ילדכם אכן יתקבל? פנו אלינו במשרד עו"ד רכבי הראל ושות'. עורכי הדין שלנו בעלי ניסיון רב ובעברם שירתו בפרקליטות הצבאית, כך שהם מכירים את המערכת לפני ולפנים ויודעים כיצד לעבוד אל מולה. צרו קשר עם המשרד, והצטרפו למאות הלקוחות המרוצים שלנו שכבר שינו את הפרופיל הצבאי שלהם.

 

כלי נגישות