סירוב למסור דגימת שתן

בדיקות סמים בצבא

בדיקות סמים בצבא נערכות הן לשם גילוי שימוש בסמים בצה"ל והן לצרכי הרתעה ומניעת שימוש בסמים בקרב חיילי צה"ל. האיסור על שימוש בסמים בצבא הינו חמור במיוחד, ונסמך על חוק העונשין וחוק השיפוט הצבאי כאחד. עם זאת, לא כל בדיקת סמים הינה בגדר חובה וישנן בדיקות אשר החייל רשאי לסרב להן. מתי בדיקות סמים בצבא מחייבות את כלל החיילים? באילו מצבים ניתן לסרב לבדיקה? המשיכו לקרוא וגלו.

עריכת בדיקות סמים בצבא

שימוש בסמים בצה"ל הינו אסור בתכלית האיסור, ונתפס בחומרה רבה על ידי המערכת הצבאית. צה"ל אמון על שמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל, ושימוש בסמים על ידי חיילי צה"ל פוגע במקצועיות ובמוכנות הצבא, שכן הוא מוציא חיילים מכשירות מבצעית, לצד היותו אסור על פי חוק.

לאור זאת, הצבא משקיע מאמצים לא מבוטלים באיתור סמים בבסיסים השונים ונוקט ביד קשה אל מול חיילים שנתפסו משתמשים בסמים או מחזיקים סמים. חשוב להדגיש כי האיסור על שימוש בסמים הינו בתחומי הצבא ואף מחוצה לו. לחייל אסור להשתמש בסם מסוג כלשהו, גם בסופי שבוע או בחופשות בבית, בדיוק כשם שאסור לו לצרוך סמים בבסיס בו הוא משרת.

איתור סמים בצבא

בדיקות לאיתור שימוש בסמים נערכות הן כחלק מחקירות מצ"ח בנוגע לשימוש בסמים, והן כאמצעי מניעתי. . בדיקות הסמים שנערכות הן על פי רוב בדיקות שתן, וככל שיימצאו שרידי סם בשתן של החייל, הרי שניתן יהיה להגיש כנגדו כתב אישום בגין שימוש בסמים.

בדיקת סמים בצו קש"ב

עיף 250 א' לחוק השיפוט הצבאי מסדיר את סמכותו של קצין שיפוט צבאי בכיר להורות על עריכת בדיקת סמים, על בסיס חשד לשימוש בסמים או להחזקה בהם:

"סבר קצין שיפוט בכיר… כי בדיקות לפי סעיף זה דרושות כדי לגלות החזקה או שימוש על ידי חייל בסם… רשאי הוא לצוות על כל חייל – בין בנקיבת שמו ובין בדרך אחרת – להיבדק בדיקות אלה"

מהסעיף עולה כי קצין שיפוט בכיר (קש"ב) רשאי לצוות על עריכת בדיקת סמים לכל חייל, אם התעורר אצלו חשד כי אצל אותו חייל מוחזקים סמים או שהוא בעצמו צורך סמים. .

במקרים בהם קש"ב נתן צו לפי סמכותו, בהתבסס על החשד לשימוש או החזקה בסמים מסוכנים, והורה על חייל להיבדק, החייל חייב להיענות לבדיקה ולשתף איתה פעולה. סירוב לבצע את הבדיקה ישמש כראיה כנגדו, אשר תומכת ומחזקת את שאר הראיות שנצברו נגדו.

זאת ועוד, עצם הסירוב לבצע בדיקה שהורה עליה קש"במהווה עבירה לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי, אשר העונה בגינה יכול על פי החוק להגיע עד לכדי שנתיים מאסר. הפרקליטות תוכל להגיש כתב אישום כנגד החייל שסירב לבדיקה על עצם סירובו להיבדק, אף אם יוחלט שלא להגיש כנגד החייל כתב אישום על עבירת שימוש בסמים.

יודגש, כי ייעוץ של עורך דין צבאי מנוסה לפני ותוך כדי הליכי החקירה יכול לצמצם משמעותית את הסיכויים שיינתן צו קש"ב מלכתחילה. כמו כן, ייצוג של עו"ד צבאי מנוסה בהליכים המשפטיים יכול לצמצם את ההשלכות במקרה וניתן צו שכזה, ובמקרים המתאימים בהם ניתן להוכיח ששיקול הדעת של הקש"ב היה לקוי, גם להביא לזיכוי החייל מהעבירה.

בדיקת סמים מניעתית

.לעיתים, צוותים של המשטרה הצבאית מגיעים לבסיסי צה"ל השונים ועורכים בדיקות סמים מניעתיות. זאת, מכוח סעיף 250ב לחוק השיפוט הצבאי אשר מעניק לקצין שיפוט בכיר סמכות להורות על בדיקת סמים מניעתית בקרב חיילים, במטרה למנוע מלכתחילה שימוש בסמים בצה"ל ולהרתיע מפני שימוש שכזה:

(א) קצין שיפוט בכיר רשאי להורות על ביצוע בדיקות לשם גילוי של החזקת סמים מסוכנים או גילוי של שימוש בסם מסוכן, בצבא ההגנה לישראל, אף בהעדר חשד שנעברה עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973.
(ב) בדיקות לפי סעיף קטן (א) לא ייערכו אלא בהסכמתו, בכתב, של החייל שנתבקש לעבור את הבדיקות.

קצין שיפוט בכיר רשאי, אמנם, להורות על עריכת בדיקת סמים גם בהיעדר חשד לשימוש בסמים בצה"ל, אך החיילים אינם מחויבים להסכים לבדיקה זו, והיא מותנית בהסכמה של החייל. יחד עם זאת, סירוב לבצע בדיקה שכזו עלולה להוביל לפתיחת חקירת מצ"ח. .

שימוש בקנאביס בצה"ל

נדגיש כי על פי החוק הישראלי קנאביס עודנו נחשב לסם מסוכן האסור לשימוש. במערכת האזרחית הופחתו במידה דרמטית העונשים על צריכת קנאביס וייתכן ששימוש והחזקה בקנאביס אף לא תוביל לפתיחת חקירה או להגשת כתב אישום. אולם המערכת הצבאית עדיין רואה בחומרה רבה שימוש בסמים מסוכנים, ובכלל זאת בקנאביס, ואם יתברר שחייל עשה שימוש או החזיקבסמים על ידי חיילים – בבסיס או בחופשה – המערכת תמצה איתו את הדין וברוב המקרים הוא יישלח למאסר. .

לסיכום

בדיקות סמים בצה"ל צריכות להיערך על בסיס צו קש"ב. כאשר הצו ניתן בעקבות חשד לעבירות סמים, מכוח סעיף 250א לחוק, הרי שכל חייל מחויב להיענות לבדיקה ולשתף פעולה עם הבודקים. סירוב לבדיקה בהתאם לצו כזה מהווה עבירה בפני עצמה שעונשה עד שנתיים מאסר, וגם מחזק את יתר הראיות שיש כנגד החייל. לעומת זאת, אין כל חובה להסכים לבדיקות תקופתיות, שנעשות מכוח סעיף 250ב לחוק, וסירוב לבדיקה אף לא ישמש כראיה כנגד החייל, אם כי הוא יכול להוביל לפתיחת חקירה.

נכפתה עליכם בדיקת סמים מניעתית? לא הובהר לכם כי ביכולתכם לסרב לבדיקה? לא נתתם את הסכמתכם בכתב לעריכת בדיקת הסמים? ייתכן בהחלט כי שניתן יהיה לטעון שהבדיקה אינה ראיה קבילה כנגדכם. פנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני בנושא, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה וללא התחייבות. כך נגן עליכם מפני עונשים פליליים ומשמעתיים במערכת הצבאית.

כלי נגישות