ועדות רפואיות בצה"ל

ועדות רפואיות הוקמו מכוח תקנות שירות ביטחון ותפקידן לקבוע את כושרם הרפואי של חיילים או מיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים). סמכויותיה של ועדה רפואית לקביעת כושר בריאותי מעוגנות בפקודת מטכ"ל 32.0401 והיא כפופה להוראות קרפ"ר (קצין רפואה ראשי) על פי הכללים הקבועים בחוק שירות ביטחון.

על פי החלטת ועדה רפואית, ייקבע הלכה למעשה כושרו הבריאותי של המלש"ב ויותאם לו פרופיל על פי מצבו הרפואי והנפשי. בהתאם לאלו, ייקבע  מתחם התפקידים שבהם צה"ל יוכל לשבץ את אותו מלש"ב או חייל לשירות.

הרכב הועדה ופעולתה

ועדה רפואית תורכב על ידי פוקד המורשה לעסוק ברפואה ויישב בה רופא אחד לפחות. הרופא אינו חייב להחזיק בתחום ההתמחות הרלוונטי לנבדק. ככלל, הנבדק יהיה נוכח במעמד התכנסות הועדה, אך אם התשתית בתיק מאפשרת זאת, רשאית הועדה לדון בעניינו אף ללא  נוכחותו (הדבר נפוץ יותר אצל מלש"בים ופחות אצל חיילים). במקרה כזה, תבחן הועדה את הכושר הבריאותי לשירות על פי המסמכים הרפואיים שבתיק.

דרגת כושר, פרופיל וסעיפי ליקוי

דרגות הכושר הן שלוש: כשיר לשירות, בלתי כשיר לשירות, בלתי כשיר זמנית לשירות.

  1. כאשר נקבע כי אדם כשיר לשירות, יותאם לו פרופיל בין 45-97 התואם את מצבו הרפואי.
  2. כאשר נקבע כי אדם אינו כשיר לשירות מטעמים רפואיים או נפשיים, ייקבע לו פרופיל 21.
  3. וכאשר ייקבע כי אדם אינו כשיר זמנית לשירות, למשל עקב ניתוח או פציעה, ייקבע לו פרופיל 24 לפרק זמן שבין כמה חודשים לשנה. אז יזומן לוועדה רפואית נוספת, במסגרתה יתעדכן הפרופיל בהתאם לקביעתו של הרופא המוסמך בועדה הרפואית.

סעיף ליקוי הוא סעיף שנקבע בהתאם למצבו הרפואי של החייל או המלש"ב. סעיף הליקוי מורכב מ-4-5 ספרות, המגדירות את סוג הבעיה הרפואית ואת חומרתה. סעיף הליקוי פוסל את החייל או המלש"ב מלבצע תפקידים מסוימים בהתאם לסוג הסעיף וחומרתו. 

הפרופיל לא נקבע לפי כמות סעיפים הליקוי, אלא בהתאם לחמור שבהם. כך, יכול להיות חייל עם 10 בעיות רפואיות שונות ופרופיל קרבי. ומנגד, יכול להיות חייל אשר אינו כשיר לשירות בעקבות סעיף ליקוי אחד בלבד.

בסמכותה של הועדה, לקבוע או לשנות, באופן זמני או קבוע את סעיפי הליקוי אשר נקבעו לחייל או למלש"ב.

כדי להשפיע על קביעת הפרופיל ועל קביעת דרגת הכושר, ניתן לבקש מהועדה לבחון מסמכים רפואיים או לבקש לבצע בדיקות רפואיות. לפני עמידה מול ועדה רפואית ניתן להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום, על מנת להכין כנדרש את המסמכים והדגשים לצורך בדיקת הועדה ולהגדיל את הסיכויים שהוועדה הרפואית תקבע את הפרופיל המשקף את המצב הרפואי.

לאחר קביעתה של הוועדה הרפואית, ימוין החייל לתפקיד בשירות ביטחון, או לחילופין יינתן לו פטור משירות ביטחון, או פטור זמני משירות ביטחון, בהתאם לקביעת הוועדה. 

בדיקה חוזרת

באם מצבו הפיזי של החייל או המלש"ב השתנה לאחר סגירת הפרופיל, אף לאחר ששובץ לתפקיד, יכול הוא לבקש בדיקה חוזרת על ידי הועדה. בקשה כזו תועבר לבחינת גורמי חיל הרפואה ותיענה בחיוב בהתקיימם של תנאים מסוימים ובהצגת מסמכים רפואיים התומכים בטענותיו.

זהו  לא הליך של ערעור אלא הליך של בדיקה חוזרת במידה ומצבו הרפואי של הנבדק השתנה ועל כן יש להבדיל בין הליך זה לבין הליך של ערעור.

משרד עורכי דין צבאי, רכבי הראל ושות', מתמחה בייצוג מלש"בים וחיילים מול גורמי הצבא בכל הנוגע לקביעת הכושר הגופני או הנפשי לשירות ביטחון.

במקרים המתאימים, בהם יש מקום לפטור משירות ביטחון, משרד עורכי דין צבאי, רכבי, הראל ושות', מייצג בפני רשויות הצבא גם בסוגיות אלו. למידע נוסף, צרו עמנו קשר.

 

כלי נגישות