מידע חיוני אודות הליכי תביעת נכות מול משרד הביטחון

השירות בצה"ל ומערכת הביטחון יכול לגרום לעיתים לפגיעות כאלו ואחרות העשויות להסב נכות, הן פיזית והן נפשית.

ההכרה בנכות ומימוש הזכויות הנלוות להכרה זו, מתבצעת באמצעות הגשת תביעה לאגף השיקום במשרד הביטחון, וזאת בהתאם לחוק הנכים (תגמולים ושיקום) משנת 1959.

כמשרד עורכי דין צבאי המספק שירותי ייעוץ וטיפול משפטי בתביעות נכות מול אגף השיקום במשרד הביטחון, ריכזנו עבורכם מידע כללי וחיוני אודות חוק הנכים (תגמולים ושיקום) משנת 1959 ואודות אופן הליכי הגשת התביעה.

חוק הנכים – תגמולים ושיקום

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט-1959, הינו החוק העיקרי באמצעותו מוסדרות זכויותיהם של נכים אשר חלו ו/או נפגעו בעת שירותם הצבאי ו/או שירותם במערכת הביטחון. חוק זה חל חיילים בשירות סדיר, חיילי מילואים, אנשי קבע, חיילים משוחררים, עובדי השב"כ והמוסד, שוטרים, סוהרים ומשרתי משמר הגבול.

חיילי חובה יכולים להגיש תביעה להכרתם כנכים החל משלושה חודשים ממועד תום השירות, או במהלך פטור זמני משירות ביטחון. אנשי קבע יכולים להגיש תביעה להכרתם כנכים במהלך שירות הקבע.

בנוסף לזכויות העומדות לרשות אותם אלו אשר הוכרו כנכי צה"ל וכוחות הביטחון, החוק מקנה זכויות מימוש רחבות גם לבני משפחתו של הנכה מדרגה ראשונה, לרבות, הוריו, אחיו, אשתו (כולל ידועה בציבור) וילדיו של האדם המוכר כנכה לפי החוק.

חוק הנכים שולל את האפשרות לקבלת פיצוי (ולו חלקי בלבד) משני מקורות משלמי גמלה בגין אותה נכות (המוסד לביטוח לאומי ו/או משרד הביטחון)/ כפועל יוצא מכך, לאחר הכרת אחד מהגופים בנכותכם, תידרשו לבחור בין קבלת תגמולי נכות מהמוסד לביטוח לאומי לבין קבלת תגמולי נכות ממשרד הביטחון.

שימו לב בהקשר זה, כי אם חלפו מעל שלוש שנים ממועד הגשת התביעה לאחד הגופים, נחשב הדבר כאילו בחרתם לקבל זכויות מאותו הגוף ולא תוכלו לבחור לעבור לגוף השני. מאחר שמשרד הביטחון מקנה ככלל מעטפת זכויות רחבה הרבה יותר מהביטוח הלאומי, מומלץ לבחון היטב יתרונות וחסרונות של הגשת תביעה לביטוח הלאומי, אם יש אפשרות לתבוע גם את משרד הביטחון.

הגשת תביעת נכות – כיצד?

לצורך הכרה כנכי צה"ל בגין חבלה או מחלה אשר אירעה/התפרצה ו/או הוחמרה במהלך ו/או עקב השירות הצבאי, תידרשו להגיש תביעה לקצין התגמולים שבאגף השיקום במשרד הביטחון. הגשת התביעה מתבצעת באמצעות טופס תביעה להכרה בנכות ואליו תדרשו לצרף מסמכים רפואיים המעידים על מצבכם הרפואי, תצהיר תנאי שירות הקושר בין תנאי השירות והאירועים השונים בהם נטלתם חלק במהלך שירותכם לבין אופי פציעתכם או מחלתכם, אישור תנאי שירות, דוח פציעה במקרים המתאימים או הסבר בדבר סיבת היעדרו וכן מסמכים נוספים ו/או תצהירים נוספים בהתאם לסוג ו/או אופי הפציעה או המחלה.

הגשת התביעה מתאפשרת מרגע קרות המקרה (או החל משלושה חודשים לפני שחרור משירות או בעת קבלת פטור זמני משירות אם מדובר בחיילי חובה), ועד 3 שנים מיום השחרור משירות חובה (או מקרות המקרה אם מדובר באנשי קבע). יחד עם זאת, ניתן להאריך את מועד הגשת התביעה במקרים בהם מדובר בחבלה רשומה (תיעוד במסמכים מהתיק הרפואי או מסמכים אחרים הסמוכים למקרה). מדובר במונח שהורחב רבות בפסיקת בתי המשפט לאורך השנים וחל למעשה גם במקרה בו מדובר במחלה רשומה. עם זאת, מומלץ לא לעכב את התביעה ולהגישה בסמוך ככל הניתן לאחר החבלה ו/או המחלה ו/או החמרתם של אלו, על מנת שלא להפסיד זכויות.

מה קורה לאחר הגשת התביעה?

לאחר הגשת התביעה מתחיל הליך בירור על ידי קצין התגמולים במשרד הביטחון. קצין התגמולים רשאי לפנות למוסדות או אנשים הרלוונטיים בעיניו לצורך קבלת חומר בעניינכם. עוד הוא רשאי להורות לכם להמציא לו נתונים כאלו ואחרים ולהתייצב לבדיקה רפואית אצל רופא מטעמו.

במקרים בהם אגף השיקום במשרד הביטחון קבע כי הנכם זכאים להכרה כנכים, תדרשו להתייצב בפני וועדה רפואית מחוזית במהלכה תעברו תשאול בנוגע למצבכם הרפואי ואופן תפקודכם היומיומי. הוועדה תבחן את הממצאים השונים אותם תציגו בפניה ולאחר מכן היא תקבע את שיעורי הנכות בהתאם למבדקים שונים לקביעת דרגת הנכות כפי שאילו מופיעים בתקנות חוק הנכים.

חשוב לדעת: ערעור על החלטות הוועדה מתבצע באמצעות פניה לוועדה הרפואית העליונה, וזאת תוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה בעניינכם על ידי הוועדה הרפואית המחוזית.

אם קצין התגמולים החליט שלא להכיר בכם כנכים, ניתן לערער על החלטתו לבית המשפט בתוך 30 ימים בלבד מקבלת מכתבו אצלכם.

רוצים לדעת יותר על אופן הליך הגשת תביעת נכות לצרכי הכרה ו/או החמרה? זקוקים לייעוץ משפטי בנוגע למיצוי זכויותיכם כנכי צה"ל? אנו מזמינים גם אתכם לפגישת ייעוץ אישית עם עורכי הדין רכבי, הראל ושות', המתמחה בניהול תביעות אל מול אגף השיקום במשרד הביטחון.

כלי נגישות