שאלת הזכות לפרטיות בצבא

כמו כל אזרח אחר במדינת ישראל, גם חיילי צבא ההגנה לישראל הם בעלי זכות לפרטיות מתוקף חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לצד חוק הגנת הפרטיות (התשמ"א-1981).

אך מכיוון שהצבא מתנהל תחת דיני משפט שונים בהשוואה לדין האזרחי, זכות זו מוגבלת ולעיתים אף לא קיימת.

החוק להגנת הפרטיות הוא אחד החוקים הבודדים בישראל שמאפשר לבטל שימוש בראיה שנלקחה תוך כדי הפרת פרטיות. אחת ההפרות הבוטות יותר של זכות החיילים לפרטיות מתרחשת כאשר הם מזומנים לחקירה במשטרה הצבאית. בשלב זה נציגי מצ"ח יכולים לקחת את הטלפון האישי של כל חייל או חיילת, ולבדוק בו ככל העולה על רוחם.

כאשר מדובר באזרחים, המשטרה צריכה לבקש צו בית משפט כדי לפשפש בטלפון האישי של הנחקר. אם כך מדוע הדין שונה עבור חיילים? האם הם אינם אזרחים שווי זכויות?

הזכות לסרב

ככל הנראה, אף חייל לא מודע לזכותו לסרב לחיפוש שכזה, להתחרט על שהסכים לחיפוש מלכתחילה או להגביל את החיפוש רק לסוגים מסוימים של מידע. במצב כזה, כמו גם במצבים דומים רבים במערכת הצבאית, מומלץ לקבל ייעוץ אצל עורך דין צבאי מומחה ולא להתמודד עם הצבא לבד.

מדוע זה קורה, בעצם? אפשר לומר כי הבעיה היא "תדמיתית" – כאשר אדם לובש מדים, אנו מניחים שמותר לנו לפלוש לפרטיותו כי כל פעולה שכזו קשורה בצורה כזו או אחרת לביטחון המדינה. על כך תוסיפו את ה"עובדה" הידועה ברבים שחייל הוא בעצם "רכוש צה"ל", ודי לחכימא ברמיזה.

בהקשר זה חשוב להבהיר מיידית, כבר כאן ועכשיו – "המדים אינם חוצצים בין החייל לבין זכויות האדם החוקתיות", כך לפי נציב קבילות החיילים. במהלך שנים רבות הוגשו קבילות רבות בנושאים שונים, שגרמו להפרת פרטיות הקובלים בדרך כזו או אחרת.

רגישות המידע

לפיכך בשנת 2015 פעלה הסניגוריה הצבאית לצמצום הפגיעה בזכות לפרטיות של חיילי צה"ל. בשיתוף פעולה עם פרקליטות המדינה נקבע שחיילים רשאים לסרב לחיפוש בטלפון האישי שלהם, וכי זכות זו לא תאפשר להעמידם לדין על שיבוש הליכי משפט. בין שחייל פשע ובין שלא, זכויותיו אינן שונות מהזכויות הניתנות לכל אזרח אחר במדינת ישראל (וביניהן חיטוט בטלפון הסלולרי).

כל מידע אישי או רגיש אודות חייל המגיע לידי ונמצא ברשותו, יכול לשמש אך ורק לצורכי הצבא ולשימוש שלמענו המידע נמסר. לפיכך לצבא אסור להפעיל כוח על ידי שימוש במידע הנ"ל בדרכים אחרות. החלטה זו של הסניגוריה הצבאית הפכה את הנוהל לפיו מותר לפלוש לטלפון הסלולרי לאקט לא חוקי, בצורה בה התנהל עד לאותו יום.

כמו כן הזכות לפרטיות תקפה גם במקרים אחרים, שאינם קשורים רק לחקירות מצ"ח או לנושאי פשיעה בצבא. תחת החוק חוסים גם יחסי מפקד-פקוד, רופא-חייל וכן הלאה לגבי כל בעל תפקיד אחר במערכת הצבאית. מה שאסור למשטרה לעשות עם אזרח מן השורה, אסור באותה מידה לעשות עם חייל בשירות סדיר, קבע או מילואים.

פלשו לפרטיותך במסגרת הצבא? נשמח לעמוד לצדך ולתת לך ייעוץ משפטי מקצועי.

כלי נגישות