ספורטאים מצטיינים ופעילים בצה"ל

ספורטאי פעיל וספורטאי מצטיין בצבא

ספורטאים מתחילים, בדרך כלל, את הכשרתם עוד בילדות, ולאורך שנים רבות, תוך אימון קפדני ומפרך מדי יום, מפתחים את כשרונם וצוברים ניסיון ומוניטין. חובת הגיוס בארץ, בגיל 18 שנים, מגיעה בנקודה קריטית בהתפתחותם המקצועית ובגיל בו כושרם הפיזי בשיאו וקיימת חשיבות מכרעת להמשך אימונם והתפתחותם. שירות צבאי ממושך עלול לפגוע בהתפתחות זו ולשים את הספורטאים הישראליים בעמדת נחיתות אל מול עמיתיהם מארצות אחרות.

במקרים מסוימים, השירות הצבאי אף עלול להביא לגדיעה וסיום של קריירת הספורט.

הכרת צה"ל בספורטאים פעילים ומצטיינים

צה"ל הכיר בחשיבות המשך הפעילות הרצופה של ספורטאים, ובכך ששירות צבאי רגיל לא יכול לתת מענה לצרכיהם (כדוגמת הצורך בהמשך אימונים קבועים והשתתפות בתחרויות וטורנירים, אשר דורשים היעדרות ליום מלא ולעיתים אף מעבר לכך, בעיקר כאשר הם נערכים מחוץ לארץ).

על כן, צה"ל גיבש מדיניות הנוגעת לספורטאים העומדים בפני גיוס לשירות הצבאי (ובמקרים המתאימים גם לחיילים בשירות) ואשר נועדה לאפשר את השילוב בין המשך הפעילות וההתפתחות המקצועית של הספורטאי או הספורטאית, ובין החובה החוקית לשירות הצבאי. כמו כן המדיניות מתייחסת למקרים ייחודיים בהם ניתן יהיה לדחות את השירות או לפצלו, ובמקרים נדירים אף לפטור ספורטאים מחובת השירות הצבאי.

יודגש כי המדיניות מתייחסת גם לרקדנים ומוזיקאים מצטיינים, ובנפרדת ממנה קיימת מדיניות הנוגעת לאמנים מתחומי המשחק, השירה והדוגמנות.

תהליך האישור של ספורטאי מצטיין או פעיל

תחילת התהליך בפניה לאיגוד הספורט הרלוונטי, אשר יעביר את הפניה למנהל הספורט במשרד המדע, התרבות והספורט. חשוב כי הפנייה תיעשה בהתאם למועדים שקובע מינהל הספורט, בדרך כלל עד חודש פברואר.

מנהל הספורט (ובפרט המחלקה לספורט תחרותי) מגבש את רשימת המועמדים להכרה, וזו מועברת לועדת הספורט במיטב, בראש עומד מפקד מיטב והיא מורכבת מנציגים צבאיים ומנציג של רשות הספורט.

הועדה, אשר מתכנסת בין פעמיים לשלוש בשנה, בוחנת את הבקשות, את חוות הדעת ואת ההמלצות בעניינם של הספורטאים. בעניינם של חיילים הנמצאים כבר בשירות צבאי, תוצג בפני הועדה גם חוות דעת של המפקד או המפקדת הרלונטיים. בהתאם לכל אלה, כמו גם בהתאם למספר המכסות הזמינות, הועדה קובעת מי מהמועמדים יקבלו את המעמד, והאם המעמד שיוקנה יהיה של ספורטאי פעיל או ספורטאי מצטיין.

לשם מיקסום הסיכויים להכרה, יש חשיבות יתרה להצגת התמונה המלאה והמסמכים הנכונים בפני הועדה. בשל כך, היוועצות בעו"ד הבקיא או בקיאה בתחום היא קריטית להצלחה.

תנאי השירות כספורטאי פעיל או ספורטאי מצטיין

המדיניות מתייחסת לשיבוץ ספורטאים מצטיינים ופעילים, ומגבילה את המרחק בין היחידה ובין המקום בו הם מתאמנים.

ספורטאים פעילים ומצטיינים יזכו להקלות בתנאי השירות, ובכלל זאת הגבלת שעות השהייה ביחידה ואפשרות לשחרור מוקדם; הגבלת כמות השמירות והתורנות שיבצעו; זכאות לחופשות מיוחדות, בארץ ובחו"ל, לצורך ייצוג מדינת ישראל באירועים ותחרויות; אפשרות לדחיית שירות; וקבלת היתר עבודה. תנאי השירות של ספורטאי מצטיין מקלים יותר ביחס לאלו של ספורטאי פעיל.

יצוין כי הקלות אלו לא יינתנו במשך תקופת ההכשרה (טירונות והכשרה מקצועית), ואולם משך תקופת ההכשרה הוגבל לשלושה חודשים בלבד.

ספורטאים בעלי הצטיינות יתרה יכולים, במקרים המתאימים, לקבל דחיית שרות ארוכה יותר, קיצור שירות, פיצול השירות אף פטור משירות צבאי.

מומלץ להיוועץ בעורך דין צבאי הבקיא או בקיאה בתחום לשם הגדלת סיכויי ההצלחה.

כלי נגישות