חודש מאסר בלבד למשתמטת מצה"ל במשך 12 שנה

א', אישה בת 30, נעצרה על ידי המשטרה הצבאית בחשד להשתמטות של 12 שנה. מעצרה הוארך על ידי בית הדין הצבאי והפרקליטות הצבאית עמדה להגיש נגדה כתב אישום חמור, בעבירת היעדרות מן השירות למשך שנים רבות. עבירה הטומנת בחובה מספר שנות מאסר ורישום פלילי ממושך.

אחותה של א' פנתה למשרדנו וביקשה כי נטפל בתיק. לאחר פגישות עם א' בכלא הצבאי ובבית הדין וכן פגישות עם בני משפחתה, הצטיירה תמונה של מצוקה קשה ממנה סובלת א' מזה שנים רבות. לבקשתנו, נבדקה א' ע"י פסיכיאטרית אשר הכינה חוות דעת בעניינה.

חוות הדעת הפסיכיאטרית ומסמכים רבים אחרים שנאספו על ידנו, הוצגו לגורם בכיר בתביעה הצבאית, אשר, לאחר קבלת אישורים, הסכים להסדר טיעון חריג ומקל במיוחד של 31 ימי מאסר בלבד. הסדר הטיעון הוצג בפני בית הדין הצבאי ואושר על ידו.

בו ביום שוחררה א' ממעצר וגם מן השירות הצבאי.

כלי נגישות