רק 11 ימי מאסר לאחר השתמטות בת למעלה משנתיים

ו' נעצרה על ידי המשטרה הצבאית בחשד להשתמטות של שנתיים מהשירות הצבאי. בן זוגה פנה למשרדנו וביקש לעזור לחברתו. לאחר פגישות עם ו', היה ברור כי מצבה הנפשי הוא זה שמנע ממנה להתייצב לשירות. גם נסיבות חייה המורכבות הובילו אותה לבצע את העבירה. לבקשתנו, ניתנה הוראה של בית הדין הצבאי לבדיקתה הפסיכיאטרית בדחיפות. הפסיכיאטרית קבעה כי ו' אינה כשירה לשירות צבאי והיא קיבלה פטור.

לאחר שחוות הדעת הפסיכיאטרית ומסמכים רבים אחרים שנאספו על ידנו, הוצגו בפני התביעה הצבאית ובית הדין הצבאי, הסכימו לשחרר את ו' מהכלא לאחר 11 ימי מאסר בלבד.

כלי נגישות