עבירות השתמטות נפקדות או עריקות – מתי עו"ד צבאי יעזור לכם

בצה"ל קיימות 3 סוגי עבירות היעדרות משירות שלא ברשות, אשר לכל אחת מהן הגדרה שונה וההתייחסות אליהן היא על פי חומרתן. חייל, שאינו מתייצב במקום בו נקבע לו או נעדר משירותו הצבאי ללא רשות, נחשב משתמט, נפקד או עריק. אופן השיפוט בגין כל עבירה הוא שונה וכך גם העונש המוטל על החייל הנעדר. אם כך, מהו ההבדל בין העבירות, וכיצד יוכל לסייע בכל מקרה עורך דין צבאי?

השתמטות

עבירת ההשתמטות נחשבת להיעדרות משירות צבאי של מי שטרם גויס ועבר את שרשרת החיול בבקו"ם בכך שלא התייצב לתאריך הגיוס שנקבע לו. עבירה זו נחשבת לקלה ביותר ביחס ליתר עבירות ההיעדרות משירות סדיר. שכן, המערכת הצבאית יוצאת מנקודת הנחה, שמי שטרם גויס עוד לא מספיק מבין את השלכות מעשיו ולא הפנים את הנורמות הצבאיות, ומכיוון שאינו מכיר עדיין את מסגרת החוקים של הצבא, לא שופטים אותו בחומרה.

בהתאם למדיניות העדכנית של התביעה הצבאית, ככלל, רק בתום שנה וחצי מיום ההשתמטות יוגש כנגד המשתמט כתב אישום, שבגינו יישפט בבית דין צבאי על סעיף 94 לחוק השיפוט, שהעונש המקסימלי שלו הוא 3 שנות מאסר. העונשים הניתנים בגין השתמטות הצבאי עומד על חודשים ספורים עד שנה מאסר. ככל שמשך ההשתמטות יהיה ארוך יותר, עשוי להיות מוגש כנגד המשתמט כתב אישום גם על סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי, שהעונש המקסימלי שלו הוא עד 15 שנות מאסר.

משתמט, על אף שטרם גויס, יכול להיתפס על ידי המשטרה הצבאית, מאחר וקיים חשש לבריחה ייעצר המשתמט, ומיד עם מעצרו יוענקו לו מספר אישי ופרופיל אישי, כך שייחשב לחייל מן המניין.

שיקולים של חוקיות הגיוס ו/או מודעות המשתמט למועד גיוסו, עשויים להטות את הכף בהחלטת הפרקליטות אם להגיש כתב אישום לפי סעיף חמור יותר או פחות, אם להימנע מהגשת כתב אישום להסתפק בדין משמעתי בלבד, או אף לסגור את התיק ללא שיפוט כלל (סגירה מנהלית). השיקולים להחלטה זו טמונים בראש ובראשונה בראיות הקיימות בתיקו האישי של המשתמט, בעולה מחקירתו במשטרה הצבאית וגם מראיות אותן מציג עורך דינו בפני הפרקליטות.

האם כדי לפנות אל עורך דין צבאי השתמטות

לצורך זיכוי משתמט, ביטול כתב אישום או הקלה בעונש מומלץ להיעזר בעורך דין צבאי השתמטות כתחום התמחות, שידע לקרוא את התיק האישי של הנאשם ולהשתמש בו באופן מושכל.

נפקדות

עבירת הנפקדות היא אי התייצבותו של חייל במקום שנקבע לו, בדרך כלל ביחידה, לתקופה של 24 שעות עד 21 יום.

לנפקדות שמשכה פחות מ-24 שעות וככלל גם אין השלכות על המשך השירות. החייל הנאשם צפוי להישפט ביחידה בדין משמעתי, ועונשו אינו צפוי להיות חמור. כמו כן, הוא יהיה זכאי לשירותי רפואה בתקופת הנפקדות.

לנפקדות שארכה יותר מ- 24 שעות אין רישום פלילי, אך יש השלכות על השירות, שכן יחויב החייל להחזיר את ימי הנפקדות הללו למערכת (נקרא תב"ן – תקופה בלתי נמנית או בשפת החיילים "דפוק"). גם במקרה זה הוא יישפט בדין משמעתי במסגרת היחידה, ובהתאם לנסיבות העבירה, ייתכן שייאלץ לרצות עונש מחבוש (עד 20 ימי מחבוש אם קצין השיפוט עד דרגת סא"ל ועד 30 ימי מחבוש אם קצין השיפוט בדרגה גבוהה מסא"ל). עבור ימי הנפקדות הוא לא יקבל שכר, אך יהיה זכאי לשירותי רפואה בתקופת הנפקדות.

עריקות

עבירת עריקות מתייחסת להיעדרותו של חייל מהשירות למשך למעלה מ-21 יום ברציפות. ככל שמשך ההיעדרות ארוך יותר, העבירה נתפסת כחמורה יותר בעיני המערכת הצבאית – ובהתאם, גם הענישה עליה.

כך למשל, בהתאם למדיניות עדכנית של התביעה הצבאית, ככלל, עריק מיחידה סדירה יישפט בבית הדין הצבאי אם עברו לפחות 100 ימי היעדרות (או אם היה עריק לתקופה של לפחות 30 ימים אם יש בעברו היעדרויות מצטברות של 70 ימים לפחות ובהתאם לנסיבות המקרה). שיפוט בבית הדין הצבאי עשוי מלווה ברישום פלילי (מלא או מופחת כתלות בעונש שנגזר על העריק) וטומן בחובו גם עונש מאסר על תנאי לתקופה ממושכת שמטרתו למנוע מהנאשם לחזור על העבירה.

במקרים של עריקויות ממושכות מאוד, ייתכן אך שיוגש כנגד העריק כתב אישום בגין עריקה, עבירה לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי, אשר עונש המאסר המרבי עליה הוא עד 15 שנה.

במקרים של השתמטות, עריקות ואף נפקדות,  חשוב ביותר להתייעץ עם עורך דין צבאי עריקות, שמתמחה בתחום, ויסייע בהקלה בעונשו של העריק בכל האמצעים, הידע והניסיון שעומדים לרשותו. יש להציג בפניו כל פרט מידע שיוכל לסייע לו, כולל מסמכים רפואיים אודות מצבו הפיזי והנפשי של העריק או בני שמפחתו הקרובה, פרטים על אודות מצבו הכלכלי וכו". הצגה ומסירה של מסמכים רלוונטיים מבעוד מועד יכולה להשליך על החלטת הפרקליטות אם להגיש כתב אישום בעבירה חמורה, עבירה חמורה פחות, או להסתפק בדין משמעתי או אף סגירת התיק ללא העמדה לדין (סגירה מנהלית).

כדאי לדעת

  • בעבירות השתמטות, נפקדות ועריקות כל מקרה נבחן לגופו, והעונשים אינם אחידים. בין השיקולים המשפיעים על השיפוט נמנים הראיות שמגבשות את העבירה, נסיבות העבירה, עבירות קודמות, וותק ודרגת החייל, מעשיו בעת ההיעדרות, מצבו הבריאותי והכלכלי של החייל או בני משפחתו הקרובה (בהסתמך על מסמכים), אופי השירות של החייל, ואופן הצגת כל אלו בפני התביעה ובית הדין ע"י עורך הדין המייצג.
  • במקרים בהם נשפט החייל למחבוש במסגרת דין משמעתי, לא תמיד יהיו השלכות של כלא צבאי על המשך השירות שלו. בדרך כלל, כשהעבירה היא נפקדות ולא עריקות, לא תהיה לכך השפעה פרט לימי שירות אותם יצטרך להשיב למערכת הצבאית, מאחר ועבירת נפקדות אינה נחשבת לפלילית.
  • במקרים בהם החייל נעדר או השתמט משירות עקב מצבו הרפואי, מומלץ להיעזר בעורך דין צבאי רפואי, שבקיא בחוקי מערכת המשפט ותקנות הרפואה הצבאיות.
כלי נגישות