ביטול הליכי המעצר על היעדרות משירות צבאי לתקופה ארוכה

נגד הנאשם הוגש כתב אישום על היעדרות משירות צבאי לתקופה ארוכה. לאחר ששכנענו את הפרקליטות הצבאית לבטל את האישומים, הוחלט על ידי בית הדין הצבאי לשחררו מכל מעצר.
כלי נגישות