זכויותיו של גמלאי צה"ל ייבדקו מחדש לאחר ערר שהגיש משרדנו

משרדנו הגיש ערר תקדימי על החלטה של ועדה רפואית תפקודית שדחתה את בקשתו של גמלאי צה"ל להגדלת גמלתו בגלל מצבו הרפואי.

לאור הערר, צה"ל יעלה את עניינו בפני ועדה נוספת.

 

כלי נגישות