הסדרים מותנים במערכת המשפט הצבאית

מהו הסדר מותנה?

זהו הסכם בין התביעה לבין מי שחשוד בביצוע עבירה פלילית.

כאשר החשוד הוא חייל המיוצג על-ידי עורך דין צבאי, פונה עורך הדין לתביעה הצבאית ומנהל עמה משא-ומתן מטעמו של החייל.

במסגרת ההסכם מתחייב החייל החשוד להודות בביצוע המעשים המיוחסים לו, שיש בהם משום עבירה פלילית, ולקיים את התנאים שייקבעו בהסכם. התביעה, מצידה, מתחייבת לסגור את התיק הפלילי ללא כתב-אישום, ללא הרשעה, וכמובן ללא מאסר או רישום פלילי. הכול, כמובן, בהנחה שהחשוד אכן יעמוד בהתחייבויותיו. לעתים מושג ההסדר עוד לפני שמוגש כתב אישום, ואז כלל לא מוגש כתב-אישום נגד החשוד. לעתים עורך הדין הצבאי והתביעה מגיעים להבנות ולהסדר רק אחרי הגשת כתב-אישום, ואז התיק מוקפא, ואם החשוד מקיים את תנאי ההסדר, התיק נסגר וכתב האישום מבוטל.

דוגמאות לעבירות בהן ניתן להגיע להסדרים מותנים בצבא

גניבה מחייל, הונאה בכרטיס חיוב, אי שמירתו של רכוש צבאי, ידיעות כוזבות, התחלות ועוד. הכול תלוי כמובן בנסיבות הספציפיות של כל מקרה. נציין, כי לאחרונה פנינו לתובעת הצבאית הראשית במכתב עקרוני וביקשנו להרחיב את תחולת ההסדרים המותנים בצבא לסוגים נוספים של עבירות.

הסדרים מותנים בצה"ל בעבירות סמים

החל מחודש ינואר 2017 ניתן להגיע במערכת הצבאית להסדרים מותנים בעבירות סמים קלות, דבר שלא היה קיים בעבר. דוגמאות למקרים בהם אפשר להגיע להסדר מותנה:

  • שימוש בסם מסוכן מסוג קנאביס – מריחואנה או חשיש – במספר הזדמנויות בנסיבות אזרחיות, כלומר לא בתוך בסיס צבאי.
  • החזקת קנאביס בכמות לא גדולה, לצריכה עצמית.
  • החזקת קנאביס באזרחות, וסירוב למסור דגימת שתן במהלך חקירת מצ"ח.
  • שימוש בקנאביס (מריחואנה או חשיש) בהזדמנויות ספורות במהלך חופשה, ולא בתוככי היחידה, וסירוב להיבדק בבדיקת שתן בחקירת מצ"ח.

למי נועד ההסדר

ככלל, ההסדרים מיועדים לחיילים בחובה, שאין כנגדם הליך פלילי נוסף, ואשר יהיו מוכנים לעמוד בתנאים שונים שיפורטו בהסדר דוגמת תשלום פיצויים לקרבן העבירה. מצבם של קציני צה"ל ושל משרתי הקבע מורכב יותר בהקשר זה. בעבירות סמים בצבא יתחייבו החשודים, בין היתר, למסור דגימות שתן בהתאם לדרישות מצ"ח במשך מספר חודשים שיוסכם, עד שנים-עשר חודשים, כולל במהלך ביקורת פתע.

לרוב מושג הסדר עם חשודים שאינם עצורים, אך קיימת אפשרות להגיע להסדרים מותנים גם כשהנאשם הוא חייל שמעצרו הוארך בבית-הדין הצבאי, תוך הסכמה על שחרורו של הנאשם ממעצרו, בתנאים. אחד התנאים יהיה התחייבותו להתייצב לדיון תזכורת עיתי. במקרה כזה תתקיים ישיבת תזכורת מידי שלושה חודשים בה יופיעו הנאשם, עורך דינו ונציג התביעה הצבאית.

לסיכום, בניגוד לעבר, ניתן כיום להגיע להסדר מותנה אשר במסגרתו חייל שהחזיק או השתמש בסם קל מסוג קנאביס במספר הזדמנויות באזרחות, ועמד בכל התנאים הנדרשים ממנו, לא יועמד לדין, ותיק החקירה שנפתח כנגדו ייסגר ללא כתב-אישום, ללא הרשעה וללא מאסר.

כלי נגישות