קצין שיוצג ע"י משרדנו חוזר לשירות קבע בהחלטת בית המשפט

במסגרת ערעור מינהלי שהוגש על ידי משרדנו, המליץ בית המשפט המחוזי לצה"ל להחזיר לשירות קבע קצין שפוטר מהשירות שלא כדין ונלחם במשך כשלוש שנים וחצי על מנת לחזור לשירות. צה"ל קיבל את ההמלצה וניתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה אליו הגענו, הקובע כי הקצין יחזור לשירות קבע.

כלי נגישות