עריק מצה"ל? – כל מה שחשוב לדעת!

עבירת עריקות מצה"ל נחשבת לתופעה נפוצה, וחיילים בשירות סדיר או במילואים עורקים מהצבא מסיבות שונות ומגוונות: קשיי הסתגלות למערכת, התנכלות מצד אחד המפקדים, רצון לסייע כלכלית בבית, קבלת שיבוץ ביחידה אחרת או קבלת פטור משירות צבאי ועוד.

עבירת עריקות הינה תופעה ייחודית למסגרת הצבא, לכן היחידים שמוסמכים לשפוט בעבירות נפקדות ועריקות הם שופטים צבאיים בבתי דין צבאיים או קציני צבא בעלי הסמכה לשפוט חיילים במסגרת דין משמעתי.

עבירת עריקות בחוק השיפוט הצבאי

סעיפים 94 ו-92 לחוק השיפוט הצבאי קובע מהן עבירות נפקדות ועריקות המכונות בחוק "היעדרות משירות שלא ברשות" ו"עריקה" שמשעה היעדרות שיש בצידה כוונה שלא לחזור, ומהם העונשים המקסימליים שניתן להטיל על חייל המואשם בעבירות אלה. חשוב לדעת כי עריקות היא עבירה פלילית חמורה לכל דבר ועניין, לפי החוק הצבאי חייל הנעדר מהשירות הצבאי למשך תקופה העולה על 21 יום הינו עריק, כאשר היעדרות ללא רשות מהצבא לתקופה של עד 21 יום נקראת נפקדות.

יש הבדלים משמעותיים בין עבירות עריקות לנפקדות. בעוד נפקדים מועמדים לרוב לדין משמעתי ביחידה שלהם, עריקים הנעדרים מהשירות ביחידה סדירה לתקופה של יותר מ-100 יום (בהיעדרות ראשונה, מעודכן למרץ 2018) צפויים להישפט בפני בית דין צבאי. רף ההעמדה לדין הוא החלטת מדיניות של התביעה הצבאית ועשוי להשתנות מזמן לזמן.

כמו כן, ככל שלחייל יש עבירות קודמות בעברו, רף ההעמדה לדין על היעדרותו האחרונה, יהיה נמוך יותר (כלומר, החייל יועמד לדין גם אם נעדר פחות מ-100 ימים. ראוי לציין כי לבית דין צבאי סמכות נרחבת להטיל עונש חומר על עריקים. כמו כן, חשוב לדעת כי לאחר היעדרות של 60 יום מהשירות, העריק מאבד את זכותו לקבל שירותים רפואיים מהצבא.

הטיפול בחיילים עריקים מועבר מהיחידה של החייל למדור עריקים בשלישות הראשית, כאשר המשטרה הצבאית היא זו שמטפלת בנושא ומפעילה לוכדי עריקים. יש לזכור כי ביחידה מכירים לרוב את הבעיות האישיות של החייל לכן עשויים לבוא לקראתו בדין המשמעתי; אך המשטרה הצבאית ובית הדין הצבאי לא מכירים את החייל לכן היחס כלפיו עלול להיות מחמיר יותר.

השלכות ארוכות טווח של עריקות צבאית

כאמור עריקות היא עבירה פלילית שיש לה השלכות ארוכות טווח, גם לאזרחות. בחוק השיפוט הצבאי נקבע כי ניתן להטיל עונשי מאסר ארוכים על עריקים, עד 15 שנות מאסר על עריקה ועד שלוש שנות מאסר על היעדרות משירות שלא ברשות. מובן כי אילו עונשי מקסימום ובפועל מטילים עונשים קלים יותר, אך תקופת המאסר תלויה בגורמים שונים כמו תקופת העריקות מהשירות, האם זו עבירת עריקות ראשונה, ונסיבות מקלות כמו בעיות משפחתיות, קשיים כלכליים, עבר נקי מעבירות התנהגות בשירות הצבאי, חוסר התאמה למסגרת צבאית, חרטה ועוד.

חשוב להדגיש כי אישום בגין עריקות עשוי להיות כרוך ברישום פלילי מלא (ותלוי במשך העונש המוטל על החייל). לרישום פלילי יש השפעות מרחיקות לכת בהמשך, לדוגמה רישום פלילי מונע מהחייל המשוחרר להפוך לעובד מדינה, לעסוק בעריכת דין, ברפואה ובראיית חשבון, כמו כן הוא לא יוכל לקבל רישיון לנשק ורישיון נהיגה ברכב ציבורי. מעבר לכך, תקופת המאסר מאריכה את השירות הצבאי לכן תקופת האזרחות הולכת ומתרחקת מהחייל.

בכל מקרה של עריקות מהצבא, ולא משנה מה סיבת העריקות, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין צבאי המתמחה בנושא, ומכיר את החוק ואת המערכת הצבאית על רבדיה השונים. עורך דין צבאי מיומן ומנוסה יכול לסייע לעריק, לדאוג למחיקת הרישום הפלילי, או למנוע את רישומו מלכתחילה ולייצג את החייל בפני הגורמים הרלוונטיים.

 

כלי נגישות