שימוע לפני פיטורים – מה לצפות?

שימוע לפני פיטורים – מה לצפות?

הדין בישראל קובע כי בטרם יקבל מעסיק החלטה על פיטורים, עליו לערוך שימוע לעובד, במהלכו ייתן לעובד הזדמנות להשמיע את טיעוניו ולהתגונן מפני התלונות נגדו ומפני הכוונה לפטרו. החובה לקיים שימוע בטרם פיטורים, היקף החובה וגבולותיה נגזרים מחובת תום הלב וההגינות שקיימת בין צדדים ליחסי העבודה. לכן, על המעסיק לקיים את השימוע לפני שהוא מקבל […]

Read more